Saatvi ve arkada~lannm (37) Dalaman Tarun i~letmesinde, Ravagnolo ve Misztal’m (38) Georgia’da, Menendez ve arkada~lanmn (39) Kiiba’da dii~iik verimli Hol~taynlar i~in belirttikleri degerler ile Ferreira ve Femandes’in (40) Brezilya’da, Boldman ve Freeman’m
(41), Rege ve Mosi’nin (42) Kenya’da, Raheja ve arkadalanmn (43) ilk iiy laktasyona gore
tespit ettikleri degerler ile Castillo ve arkadalanmn (44) Meksika’da, Matos ve arkadalannm (45) Rio Grande de Sul’da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da, Georgoudius ve arkadalanmn (47) Yunanistan’da, Milagres ve arkadalannm (48) Holtaynlar iizerinde yaptlklan yahma sonucu elde ettikleri degerler ile benzer bulunmutur.
Urioste ve arkadalannm (6) Uruguay’da, Carabano ve arkadalanmn (14) ispanya ve Amerika’da yapttl35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

i§letmesinde
karacabey
inde
yiiksek
rikada
tanm


35. SAYFA ICERIGI

Saatvi ve arkada~lannm (37) Dalaman Tarun i~letmesinde, Ravagnolo ve Misztal’m (38) Georgia’da, Menendez ve arkada~lanmn (39) Kiiba’da dii~iik verimli Hol~taynlar i~in belirttikleri degerler ile Ferreira ve Femandes’in (40) Brezilya’da, Boldman ve Freeman’m
(41), Rege ve Mosi’nin (42) Kenya’da, Raheja ve arkadalanmn (43) ilk iiy laktasyona gore
tespit ettikleri degerler ile Castillo ve arkadalanmn (44) Meksika’da, Matos ve arkadalannm (45) Rio Grande de Sul’da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da, Georgoudius ve arkadalanmn (47) Yunanistan’da, Milagres ve arkadalannm (48) Holtaynlar iizerinde yaptlklan yahma sonucu elde ettikleri degerler ile benzer bulunmutur.
Urioste ve arkadalannm (6) Uruguay’da, Carabano ve arkadalanmn (14) ispanya ve Amerika’da yapttl

İlgili Kaynaklar
single.php