Urioste ve arkadalanrun (6) Uruguay’da, Tang’m (49) <;in'de, Lee'nin (55), Ribas ve arkadalanrun (57) Parana'da, Queiroz ve arkadalanrun (64), Suzuki ve Van Vleck'in (72), Dabdoub'un (75), Chyr ve arkadalanrun (76), Freitas ve arkadalanrun (83) Brezilya'da, Costa ve arkadalanrun (86) Minas Gerais'de, Gomez ve Tweldo'nun (91) Kosta Rika'da, Gi.irdogan ve Alpan'run (92) Ankara Seker Fabrikas1 <;iftliginde Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalardan elde ettikleri degerlerden diiiik bulunmutur. Mejia ve arkadalanrun (93) Houndras'da, Kuha ve arkadalannm (94) Tayland'da, Holtaynlar iizerinde yapttl37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deger
i§letmesinde
yiiksek
hol§tayn
tanm
tespit


37. SAYFA ICERIGI

Urioste ve arkadalanrun (6) Uruguay’da, Tang’m (49) <;in'de, Lee'nin (55), Ribas ve arkadalanrun (57) Parana'da, Queiroz ve arkadalanrun (64), Suzuki ve Van Vleck'in (72), Dabdoub'un (75), Chyr ve arkadalanrun (76), Freitas ve arkadalanrun (83) Brezilya'da, Costa ve arkadalanrun (86) Minas Gerais'de, Gomez ve Tweldo'nun (91) Kosta Rika'da, Gi.irdogan ve Alpan'run (92) Ankara Seker Fabrikas1 <;iftliginde Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalardan elde ettikleri degerlerden diiiik bulunmutur. Mejia ve arkadalanrun (93) Houndras'da, Kuha ve arkadalannm (94) Tayland'da, Holtaynlar iizerinde yapttl

İlgili Kaynaklar
single.php