i<;iNDEKiLER TURKCE OZET.11 iN"Gi:LiZCE OZET.rn GiRi$. I GENEL Bi:LGi:LER.5 Kaht1m Derecesi .5 Tekrarlama Derecesi .8 Da.rmzhk Degeri ve Genetik ilerleme. 11 GERE<; ve YONTEM. 14 Kayitlar ve Degerlendirme. 14 Kullamlan istatistik Yontemler . 15 BULGULAR. 17 TARTISMA ve SONU(:.25 EKLER.42 KAYNAKLAR.61 TESEKKUR.69 ozoE<::Mis.10 I4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Malatya yöresinde doğal olarak yetişen Poaceae familyası türleri üzerine morfolojik araştırmalar - Sayfa 6
i<;iNDEKiLER OZET....................................................................................................... 1 ABSTRACT............................................................................................ ii TESEKKUR..................... .. .. .... ...... .................................................. ....... iii i<;iNDEKiLER.....................................................
Değişik enfeksiyon kaynaklarından anaerob bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu - Sayfa 2
lClNDEK!LER S AYF A I- TESEKKUR ............................... 11- GIRLS Ill- GENEL BILGILER IV- MATERYAL VE METOD V- BULGULAR VI- TARTISMA V11- SONUC .................................. VI I I- OZET ................................... IX- SUMMARY ................................ X- LITERATURLER 2 3 5 14 16 22 31 33 34 35 1 ...
İlaç sektöründe marka yönetimi ve Bilim ilaç örneği - Sayfa 7
i<;iNDEKiLER Sayfa Yemin Metni Jiiri Sayfas1 Tiirk\:e Ozet ve Anahtar Kelimeler ingilizce Ozet ve Anahtar Kelimeler (Abstract) Tablolar Listesi iii ~ekiller Listesi iv Giri~ 1 I.BOLUM TDRKiYEiLA~SEKTORUVEPAZARLAMA 3 1. ilay Dretimleri 2. Tiirkiye'deki Son Y1llara ili~kin ilay Uretimi 3. ila9 ~irketleri 4 7 9 4. Tiirkiye'de ila9 Sektiiriinii ilgilend...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ozet
kaynaklar
sonu
bulgular
genel
ekler


4. SAYFA ICERIGI

i<;iNDEKiLER TURKCE OZET.11 iN"Gi:LiZCE OZET.rn GiRi$. I GENEL Bi:LGi:LER.5 Kaht1m Derecesi .5 Tekrarlama Derecesi .8 Da.rmzhk Degeri ve Genetik ilerleme. 11 GERE<; ve YONTEM. 14 Kayitlar ve Degerlendirme. 14 Kullamlan istatistik Yontemler . 15 BULGULAR. 17 TARTISMA ve SONU(:.25 EKLER.42 KAYNAKLAR.61 TESEKKUR.69 ozoE<::Mis.10 I

İlgili Kaynaklar
single.php