yoniinden, Burnside ve arkadalanmn (111) Guelph Universitesinde 1955-1965 ytllan arasmda, Uluta’m (119) Gelemen Tanm iletmesinde ve Somthep’in (120) Tayland’da Hol~aynlar iizerinde yapttklan ~ahmalannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden yiiksek bulumnutur.
Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Dam1zhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda dogan Holtayn inekler iyin tespit ettikleri dalgah bir seyir izlemesi ile Kumlu’nun (106) Holtaynlar iizerinde 1987-1994 yillan arasmda Holtaynlar iizerinde yaptiklan ~malannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme ile benzer bulumnutur.
Kim ve arkadalanrun (35) Kore’de 1989-1997 yillan arasmda, Catillo ve arkadalannm (46) Slovakya’da 1983-1991 yillan arasmda, Tang’m (49) Cin’de 1966-1991 ytllan arasmda, Moll ve arkadalanmn (62) isviyre’de 1970-1978 ytllan arasmda, Ojango ve Pollot’un (68) Kenya’da 1986-1997 ytllan arasmda, Lee’nin (96) Amerika’da 1971-1979 yillan arasmda, Legates’in (97) Kuzey Karolayna’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1965 yillan ile 1966-1974 ytllan arasmda, Foster ve arkadalanmn (100) Amerika’da 1976-1980 ytllan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 ytllan arasmda Kanada ve Almanya’da, Barri ve arkadalarmm (102) Sili’de 1985-1990 yillan arasmda, Cebeci’nin (105) Ceylanpmar Tanm iletmesinde 1986-1990 yillan arasmda, Kuosa’nm (107) Litvanya’da, Brade’nin (108) Almanya’da 1972-1977 ytllan ile 1975-1980 yillan arasmda, Heiman’m (109) israil’de, Batra’nm (110) Kanada’da 1958-1975 yillan arasmda, Hargrove ve Legates’in (113) Amerika’da 1964-1968 yillan arsmda, Moya ve arkadalanmn (116) Florida Universitesinde 1959-1975 yillan arasmda, Van Tassel ve Van Vleck’in (117) Amerika’da 1955-1981 yillan arasmda ve Verde ve arkadalanmn (118) Florida’da DID verilerine gore 1958-1967 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde yaptiklan ~ahmalannda tespit ettikleri yilltk. genetik ilerleme degerlerinden diiiik bulumnutur.
Gurdogan ve Alpan’m (92) Ankara $eker Fabrikas1Ciftliginde1968-1985 ytllan arasmda, Wiggans’m (98) Amerika’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1986 yillan ile 19751986 ytllan arasmda, De Jong’un (IO1) 1985-1995 yillan arasmda Hollanda, italya ve Amerika’da, Burnside ve arkadalannm ( 112) 1972-1988 yillan arasmda soy kiitiigune kaytth italyan Holtaynlan iizerinde, Legates ve Myers’m (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1956-1971 ytllan arasmda ve McDaniel ve Bell’in (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1972-1989 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde yaptiklan
yahmalannda tespit ettikleri ytlltk genetik ilerleme degerlerinden yok duilk bulumnutur.
3945. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hol§tayn
amerikada
hol§taynlar
arasmda
tanm
i§letmesinde


45. SAYFA ICERIGI

yoniinden, Burnside ve arkadalanmn (111) Guelph Universitesinde 1955-1965 ytllan arasmda, Uluta’m (119) Gelemen Tanm iletmesinde ve Somthep’in (120) Tayland’da Hol~aynlar iizerinde yapttklan ~ahmalannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden yiiksek bulumnutur.
Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Dam1zhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda dogan Holtayn inekler iyin tespit ettikleri dalgah bir seyir izlemesi ile Kumlu’nun (106) Holtaynlar iizerinde 1987-1994 yillan arasmda Holtaynlar iizerinde yaptiklan ~malannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme ile benzer bulumnutur.
Kim ve arkadalanrun (35) Kore’de 1989-1997 yillan arasmda, Catillo ve arkadalannm (46) Slovakya’da 1983-1991 yillan arasmda, Tang’m (49) Cin’de 1966-1991 ytllan arasmda, Moll ve arkadalanmn (62) isviyre’de 1970-1978 ytllan arasmda, Ojango ve Pollot’un (68) Kenya’da 1986-1997 ytllan arasmda, Lee’nin (96) Amerika’da 1971-1979 yillan arasmda, Legates’in (97) Kuzey Karolayna’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1965 yillan ile 1966-1974 ytllan arasmda, Foster ve arkadalanmn (100) Amerika’da 1976-1980 ytllan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 ytllan arasmda Kanada ve Almanya’da, Barri ve arkadalarmm (102) Sili’de 1985-1990 yillan arasmda, Cebeci’nin (105) Ceylanpmar Tanm iletmesinde 1986-1990 yillan arasmda, Kuosa’nm (107) Litvanya’da, Brade’nin (108) Almanya’da 1972-1977 ytllan ile 1975-1980 yillan arasmda, Heiman’m (109) israil’de, Batra’nm (110) Kanada’da 1958-1975 yillan arasmda, Hargrove ve Legates’in (113) Amerika’da 1964-1968 yillan arsmda, Moya ve arkadalanmn (116) Florida Universitesinde 1959-1975 yillan arasmda, Van Tassel ve Van Vleck’in (117) Amerika’da 1955-1981 yillan arasmda ve Verde ve arkadalanmn (118) Florida’da DID verilerine gore 1958-1967 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde yaptiklan ~ahmalannda tespit ettikleri yilltk. genetik ilerleme degerlerinden diiiik bulumnutur.
Gurdogan ve Alpan’m (92) Ankara $eker Fabrikas1Ciftliginde1968-1985 ytllan arasmda, Wiggans’m (98) Amerika’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1986 yillan ile 19751986 ytllan arasmda, De Jong’un (IO1) 1985-1995 yillan arasmda Hollanda, italya ve Amerika’da, Burnside ve arkadalannm ( 112) 1972-1988 yillan arasmda soy kiitiigune kaytth italyan Holtaynlan iizerinde, Legates ve Myers’m (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1956-1971 ytllan arasmda ve McDaniel ve Bell’in (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1972-1989 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde yaptiklan
yahmalannda tespit ettikleri ytlltk genetik ilerleme degerlerinden yok duilk bulumnutur.
39

İlgili Kaynaklar
single.php