1
T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE YAPILAN KARACİĞER
AMELİYATLARI SONRASINDA GELİŞEN AKCİĞER KOMPLİKASYONLARININ NEDENLERİ VE AKCİĞER
BAKIMININ ETKİNLİĞİ
UZMANLIK TEZİ Dr. İrfan İNCİ
TRABZON-20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

1
T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE YAPILAN KARACİĞER
AMELİYATLARI SONRASINDA GELİŞEN AKCİĞER KOMPLİKASYONLARININ NEDENLERİ VE AKCİĞER
BAKIMININ ETKİNLİĞİ
UZMANLIK TEZİ Dr. İrfan İNCİ
TRABZON-2012

İlgili Kaynaklarsingle.php