Karbondioksit kullanan soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan tarafının modellenmesi ve performans parametrelerinin belirlenmesi
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KARBONDİOKSİT KULLANAN SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKAN TARAFININ MODELLENMESİ VE PERFORMANS PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
SELİM ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISI PROSES PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
HABERLEŞME PROGRAMI DANIŞMAN
PROF. DR. HASAN ALPAY HEPERKAN İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AES algoritmasının bir gerçeklemesine güç analizi saldırıları - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AES ALGORİTMASININ BİR GERÇEKLEMESİNE GÜÇ ANALİZİ SALDIRILARI MUHAMMET ÖZTEMÜR DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HABERLEŞME PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİ...
Akustik yankı giderimi - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKUSTİK YANKI GİDERİMİ MEHMET ONUR ALKARA DANIŞMANMEHMET ONUR ALKARA YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HABERLEŞME PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HABERLEŞME P...
Hidroksiapatit zirkonya kompozitlerinin üretim ve karakterizasyonu - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİDROKSİAPATİT ZİRKONYA KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ MELİS ÖZMEN DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÜRETİM PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLE...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
istanbul
danışman
haberleşme
elektronik
programı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KARBONDİOKSİT KULLANAN SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKAN TARAFININ MODELLENMESİ VE PERFORMANS PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
SELİM ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISI PROSES PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
HABERLEŞME PROGRAMI DANIŞMAN
PROF. DR. HASAN ALPAY HEPERKAN İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php