T.C. vUZUNCU YIL UNivERSiTESi SAGLIK BiLiMLERiENSTiTUSU
KARBONTETRAKLORUR iLE DENEYSEL siRoz OLUSTURULAN
TAVSANLARDA siALiK ASIT, LiPiD-BAGLI siALiK ASiT, TOTAL PROTEiN
VE BAZI.SPESiFiK KARACiGER ENziMLERiNiNAKTiviTELERiNiN ARASTIRILMASI
(DOKTORA TEzi)
Veteriner HekimAii ERTEKiN
Biyokimya Anabilim Dab
Dam~man
Yrd.Do~.Dr. Anegiil BiLDiK
Van-19961. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Preeklampside serum sialik asit seviyesi ile sialik asit asetil esteraz gen varyasyonunun değerlendirilmesi - Sayfa 58
47 iddetli preeklampside . preeklampside serum : birlikte görülmesi. Enflamasyon IL-6 TNF- -1ß -8 Adezyon molekülleri aktivasyonu Endotel disfonk. Sialik asit Akut faz Sialik asit Sialik asit Sialik asit -antitripsin haptoglobulin ferritin -makroglobulin Sialik asit -asit glikoprotein seruloplazmin orosomukoid Sialik asit ...
İsoproterenol ile miyokard infarktüsü oluşturulmuş ratlarda L-argininin total sialik asid düzeylerine etkisinin incelenmesi - Sayfa 44
oluşturulduktan sonraki serum total sialik asid düzeyleri de infarktüs öncesi serum total sialik asid düzeylerinden daha yüksekti (p<0.02). Serum sialik asid düzeylerinde akut miyokard infarktüsü sonrası gözlenen artışın nedeni ile ilgili birkaç hipotez ileri sürülmüştür. Oligosakkarid yan zincirlerinin terminal pozisyonunda sialik asid kalıntıları içeren (18) akut faz proteinlerinin karaciğerden...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sialik
protein
asit
total
tezi
karaciger


1. SAYFA ICERIGI

T.C. vUZUNCU YIL UNivERSiTESi SAGLIK BiLiMLERiENSTiTUSU
KARBONTETRAKLORUR iLE DENEYSEL siRoz OLUSTURULAN
TAVSANLARDA siALiK ASIT, LiPiD-BAGLI siALiK ASiT, TOTAL PROTEiN
VE BAZI.SPESiFiK KARACiGER ENziMLERiNiNAKTiviTELERiNiN ARASTIRILMASI
(DOKTORA TEzi)
Veteriner HekimAii ERTEKiN
Biyokimya Anabilim Dab
Dam~man
Yrd.Do~.Dr. Anegiil BiLDiK
Van-1996

İlgili Kaynaklarsingle.php