T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI
KARDİYAK NEKROZ BELİRTEÇLERİNİN POZİTİF OLDUĞU AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA SERUM İLERİ OKSİDASYON PROTEİN ÜRÜNLERİ VE MALONDİALDEHİT
DÜZEYLERİ VE BUNLARIN CK-MB, TROPONİN-T DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
UZMANLIK TEZİ Dr. Hayati YÜCEL
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN
ANKARA MART 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İkiuçlu bozuklukta total oksidan ve antioksidan düzeyleri - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI İKİUÇLU BOZUKLUKTA TOTAL OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİ Dr. Mehmet Yumru .…/…./2007 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı (İmza)…………………………………. Prof. Dr. ……………………………… Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “Tıpta Uzmanlık” derecesine uygun ve yeterli bir çalışma olduğunu onaylıyorum. (İmza)…………………………………. Doç. Dr....
Gerilim tipi başağrısı olan hastalarla fibromiyaljili hastaların ve kontrol grubunun serum Adrenomedullin ve Kalsitonin gen ilişkili peptit ?CGRP? düzeylerinin karşılaştırılması - Sayfa 4
IV TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN HASTALARLA FİBROMYALJİLİ HASTALARIN VE KONTROL GRUBUNUN SERUM ADRENOMEDULLİN VE KALSİTONİN GEN İLİŞKİLİ PEPTİT “CGRP” DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Sadullah SAĞLAM 24.12.2008 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı (İmza)………………………... Prof. Dr. Ayşe BALAT Tıp Fakültesi Dekanı ...
Klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinde vankomisin ve yüksek düzey aminoglikozid direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK TÜRLERİNDE VANKOMİSİN VE YÜKSEK DÜZEY AMİNOGLİKOZİD DİRENCİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Dr. Şeyda ÖZARSLAN KURTGÖZ Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı ………………………… Prof. Dr. Ali ÖZCAN Tıp Fakültesi Dekan V. Bu ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
anabilim
dalı
uzmanlık
tezi
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI
KARDİYAK NEKROZ BELİRTEÇLERİNİN POZİTİF OLDUĞU AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA SERUM İLERİ OKSİDASYON PROTEİN ÜRÜNLERİ VE MALONDİALDEHİT
DÜZEYLERİ VE BUNLARIN CK-MB, TROPONİN-T DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
UZMANLIK TEZİ Dr. Hayati YÜCEL
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN
ANKARA MART 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php