Karvakrol, timol, orto- ve meta-krezol’ün izole sıçan mide-fundus, ileum ve aorta üzerinde CaCl2 kasılmalarına etkisi
KARVAKROL, TİMOL, ORTO- ve META-KREZOL’ÜN İZOLE SIÇAN MİDE-FUNDUS, İLEUM VE AORTA ÜZERİNDE CaCI2
KASILMALARINA ETKİSİ
Bio. Senem ARI Yüksek Lisans Tezi
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fannakoloji Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Süleyman Aydın Ekim20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

KARVAKROL, TİMOL, ORTO- ve META-KREZOL’ÜN İZOLE SIÇAN MİDE-FUNDUS, İLEUM VE AORTA ÜZERİNDE CaCI2
KASILMALARINA ETKİSİ
Bio. Senem ARI Yüksek Lisans Tezi
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fannakoloji Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Süleyman Aydın Ekim2005

İlgili Kaynaklarsingle.php