Karvakrol ve timol’un izole sıçan kalp kası üzerine etkileri


Origanum türlerinin üyeleri dünyada en önemli aromatik bitkiler arasında yer almaktadır. Origanum cinsi Akdeniz, Avrupa, Sibirya ve İran bölgelerinde yaklaşık 38 tür içerir. Türkiye ve doğu ege florasında 24 türü ve 27 sınıfı bulunan origanum türünün 16sı endemiktir (3). Origanum bitkileri genellikle yemeklere lezzet katmak ve alkollü içki yapımında kullanılır. Origanum bitkilerinin antifungal, antibakteriyal, antioksidan, antikanserojen ve insektisel özelliklerinden ötürü Origanum türlerinin bileşikleri çok fazla çalışılmıştır (38). Origanum sınıfı aşağıda belirtilmiş olan ana bileşiklere göre 3 gruba ayrılabilir (46).
1) Linalool, terpinen-4-ol, sabinene 2) Karvakrol ve Timol 3) Sesquiterpenler
Esansiyal yağların antimikrobiyal etkilere sahip olduğu yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Dusan ve arkadaşları bağırsak hücreleri ve E. Coli bakterisi üzerinde oregano (Lamiaceae), timus (Lamiaceae), clove (Myrataceae) ve cinnamon (Lauraceae) esansiyel yağları ve onların ana bileşenleri olan karvakrol, timol, eugenol gibi bileşiklerin etkilerine bakmışlardır. Esansiyel yağların bakteriyi tamamen inhibe ettikleri dozların göreli olarak kültürlenmiş intestinal hücrelerde yüksek sitotoksik etkileri olduğu bulunmuştur. Bu etkiler doza bağlıdır. Yapılan çalışmada cinnamon ve clove uçucu yağı ile onların major bileşeni eugenol düşük dozlarda sitoksik etki göstermezken kısmi bir antimikrobiyal etki göstermiştir. Oregano uçucu yağı ve major bileşeni karvakrol düşük dozlarda apoptotik hücre ölümünü çok hafifçe artırırken şiddetli antimikrobiyal etki göstermiştir. Timus uçucu yağı yüksek sitotoksisiteye sahipken onun ana bileşeni timol sitotoksik etki göstermeyip kuvvetli antimikrobiyal etki göstermiştir (30).
Magyar ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmalarda, karvakrolun insan ve köpek myositleri üzerindeki kalsiyum kanallarını inhibe ettiğini göstermişlerdir. Magyar ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir başka çalışmada ise, karvakrole benzer bir
516. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı monoterpen ve uçucu yağların, hücre çoğalması ve apoptozis üzerine etkilerinin memeli hücre kültürleriyle araştırılması - Sayfa 74
62 Günümüzde halk arasında geniş bir kullanıma sahip olan kekiğin (Origanum onites) uçucu yağıyla yapılan bilimsel çalışmalar, bu bitkinin antiviral, antiparazitik ve antibakteriyel (Sivropoulou ve ark., 1996) antioksidan, antifungal, inseksidal etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur (Erdemgil, 1992). Çalışmamızda kekik uygulanan V79 379A ve A549 hücrelerinde kekiğin BrdU testi ile elde edilen so...
Bazı bitki ekstrelerinin memeli hücre kültürlerinde sitotoksik aktivitelerinin ın vıtro araştırılması - Sayfa 58
47 V79 379A hücrelerinde birbirine yakın cevaplar elde edilmiştir. CHO hücrelerinde ise anasonun mitokondriyal aktiviteyi daha az inhibe ettiği görülmüştür. Neutral Red yöntemi ile elde ettiğimiz sonuçlara göre, anasonun uygulanan tüm konsantrasyonların hücrelerin lizozomal aktivitesini doza bağımlı olarak azalttığı, anasonun A549 hücrelerinde hücre çoğalımını inhibe edici etkisinin daha fazla ol...
Orıganum vulgare L. subsp. gracıle (C. Koch) Ietswaart'nin uçucu yağ verimi, kompozisyonu ve çay olarak kullanılabilirliğinin araştırılması - Sayfa 11
Su distilasyon yöntemi ile yapılan 3 saatlik bir çalışmada Origanum vulgare L.’nin % 97.6 oranındaki yağ miktarından, uçucu yağları izole edilmiştir ve toplam 16 bileşen tespit edilmiştir. Ana bileşenler timol (% 40.4 ), karvakrol ( % 24.8 ) ve p-simen ( %16.8 ) olarak sıralanmaktadır. Yine uçucu yağda küçük miktarlarda γ-terpinen (% 1.7 ), 1-octen-3-ol ( %2.1 ), borneol (% 1.2 ) ve terpinen-4-ol ...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
timol
origanum
sahip
olan
karvakrol


16. SAYFA ICERIGI

Origanum türlerinin üyeleri dünyada en önemli aromatik bitkiler arasında yer almaktadır. Origanum cinsi Akdeniz, Avrupa, Sibirya ve İran bölgelerinde yaklaşık 38 tür içerir. Türkiye ve doğu ege florasında 24 türü ve 27 sınıfı bulunan origanum türünün 16sı endemiktir (3). Origanum bitkileri genellikle yemeklere lezzet katmak ve alkollü içki yapımında kullanılır. Origanum bitkilerinin antifungal, antibakteriyal, antioksidan, antikanserojen ve insektisel özelliklerinden ötürü Origanum türlerinin bileşikleri çok fazla çalışılmıştır (38). Origanum sınıfı aşağıda belirtilmiş olan ana bileşiklere göre 3 gruba ayrılabilir (46).
1) Linalool, terpinen-4-ol, sabinene 2) Karvakrol ve Timol 3) Sesquiterpenler
Esansiyal yağların antimikrobiyal etkilere sahip olduğu yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Dusan ve arkadaşları bağırsak hücreleri ve E. Coli bakterisi üzerinde oregano (Lamiaceae), timus (Lamiaceae), clove (Myrataceae) ve cinnamon (Lauraceae) esansiyel yağları ve onların ana bileşenleri olan karvakrol, timol, eugenol gibi bileşiklerin etkilerine bakmışlardır. Esansiyel yağların bakteriyi tamamen inhibe ettikleri dozların göreli olarak kültürlenmiş intestinal hücrelerde yüksek sitotoksik etkileri olduğu bulunmuştur. Bu etkiler doza bağlıdır. Yapılan çalışmada cinnamon ve clove uçucu yağı ile onların major bileşeni eugenol düşük dozlarda sitoksik etki göstermezken kısmi bir antimikrobiyal etki göstermiştir. Oregano uçucu yağı ve major bileşeni karvakrol düşük dozlarda apoptotik hücre ölümünü çok hafifçe artırırken şiddetli antimikrobiyal etki göstermiştir. Timus uçucu yağı yüksek sitotoksisiteye sahipken onun ana bileşeni timol sitotoksik etki göstermeyip kuvvetli antimikrobiyal etki göstermiştir (30).
Magyar ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmalarda, karvakrolun insan ve köpek myositleri üzerindeki kalsiyum kanallarını inhibe ettiğini göstermişlerdir. Magyar ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir başka çalışmada ise, karvakrole benzer bir
5

İlgili Kaynaklarsingle.php