T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
KAS GEVŞETİCİSİZ ENTÜBASYONDA PROPOFOLDEKSMEDETOMİDİN, TİYOPENTAL-DEKSMEDETOMİDİN
VE ETOMİDAT-DEKSMEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ ETKİNLİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Keziban BOLLUCUOĞLU
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Volkan HANCI
ZONGULDAK 2010
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turnikeye bağlı iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde deksmedetomidinin etkinliği - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI TURNİKEYE BAĞLI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ ÖNLENMESİNDE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİNLİĞİ Dr. Selime Evrim BOSTANKOLU TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hilal AYOĞLU ZONGULDAK 2010 1 ...
Turnikeye bağlı iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde deksmedetomidinin etkinliği - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI TURNİKEYE BAĞLI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ ÖNLENMESİNDE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİNLİĞİ Dr. Selime Evrim BOSTANKOLU TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hilal AYOĞLU ZONGULDAK 2010 2 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
anabilim
dalı
tezi
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
KAS GEVŞETİCİSİZ ENTÜBASYONDA PROPOFOLDEKSMEDETOMİDİN, TİYOPENTAL-DEKSMEDETOMİDİN
VE ETOMİDAT-DEKSMEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ ETKİNLİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Keziban BOLLUCUOĞLU
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Volkan HANCI
ZONGULDAK 2010
isingle.php