1. GİRİŞ VE AMAÇ
Genel anestezi uygulamasının altın standardı laringoskopi ve endotrakeal entübasyondur (1). Endotrakeal entübasyon şartlarını kolaylaştırmak amacıyla anestezi indüksiyonu sırasında kullanılan önemli bir ilaç grubunu da kas gevşetici ajanlar oluşturmaktadır (2, 3, 4). Bununla birlikte, çeşitli kas ve kas-sinir kavşağı hastalıklarında kas gevşetici ilaçların kullanımından solunum desteği ve mekanik ventilatör ihtiyacının ortaya çıkabilmesi nedeniyle kaçınılmalıdır (2, 4, 5, 6). Ayrıca kısa etki süreli kas gevşetici olan süksinilkolinin kullanımı ile paralizide uzama, postoperatif miyalji, malign hipertermi, masseter spazmı, hiperpotasemi, sinüs bradikardisi, nodal ritim, ventriküler aritmi gibi kardiyak aritmiler veya intrakraniyal, intraoküler, intragastrik basınçlarda artma gibi yan etkiler oluşabilmektedir ( 3, 8, 9, 10).
Nondepolarizan kas gevşetici ajanların ise, blokta uzama, antagonist ajanlar gerektirmesi, alerjik reaksiyonlara neden olması ve gerekli durumlarda bloğun hızlı geri döndürülememesi gibi istenmeyen etkileri bulunmaktadır (7).
Kas gevşetici antagonistlerinin kullanımı istenmeyen kalp atım hızı (KAH) ve kan basıncı (KB) değişiklikleri, aritmiler, santral antikolinerjik sendrom, artmış postoperatif bulantı ve kusma gibi yan etkileri de beraberinde getirmektedir (2, 3, 4, 8, 9, 10).
Kas gevşetici etkinin gerekli olmadığı hastalar ve kas gevşeticiler ile antagonistlerinin yan etkilerinden kaçınılmak istenilen hastalar günlük anestezi pratiğinde sıkılıkla karşımıza çıkabilmektedir (2, 11). Bu nedenlerle kas gevşeticisiz entübasyon kavramı ve yöntemlerini araştıran çalışmalar hızla artmaktadır. Kas gevşeticisiz entübasyon güç hava yolu belirteçlerinin bulunduğu hastalarda da önemli bir seçenektir (12).
Geçmiş çalışmalarda fentanillidokain-propofol, propofolalfentanil, remifentanilpropofol, alfentanillidokain-propofol, lidokainremifentanilpropofol indüksiyonu ile nöromuskuler bloker ajan kullanmaksızın endotrakeal entübasyon yapılabildiği bildirilmiştir (11, 13, 14).
Deksmedetomidin, yüksek selektif alfa2 agonist yapıda bir ilaçtır (15, 16). Sedatif, analjezik etkinliği bulunmaktadır (15, 17). Bu amaçla anestezi sırasında ve yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çeşitli olgu sunumlarında, yaptığı güçlü sedasyon ve analjezi yanında solunumsal depresyona neden olmaması ile
112. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alfentanil lidokain propofol remifentanil lodikain propofol kombinasyonlarının kas gevşetici kullanmaksızın yapılan trakeal entübasyon koşulları ve hemodinamiye etkisinin karşılaştırılması - Sayfa 10
1 GİRİŞ ve AMAÇ Genel anestezi uygulamalarının amaçlarından biri kas gevşetici kullanılmasının sakıncalı olduğu durumda uygun entübasyon koşulları oluşturarak hemodinamik yanıtı en az şekilde etkileyerek endotrakeal entübasyonun gerçekleşmesini sağlamaktır. Kısa süreli operasyonların anestezi indüksiyonunda, hipnotiklerle beraber kısa etki süreli kas gevşetici kullanımı tercih edilmektedir. Bu ...
Alfentanil lidokain propofol remifentanil lodikain propofol kombinasyonlarının kas gevşetici kullanmaksızın yapılan trakeal entübasyon koşulları ve hemodinamiye etkisinin karşılaştırılması - Sayfa 55
46 TARTIŞMA Anestezistlerin, hastalarda anesteziye, entübasyon ve cerrahi strese bağlı gelişen etkileri önlemek için hastada analjezi, bilinçsizlik durumu oluştururken, entübasyonun en uygun şartlarını sağlama sorumluluğu vardır. Opioid ilaçlar analjezi ve respiratuar depresyon sağlamaktadır. Nöromusküler brokerler ise respiratuar kaslarda paralizi ve kas gevşemesine neden olmaktadır. Son birka...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

entübasyon
gevşetici
hastalar
etki
anestezi
gevşeticisiz


12. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ VE AMAÇ
Genel anestezi uygulamasının altın standardı laringoskopi ve endotrakeal entübasyondur (1). Endotrakeal entübasyon şartlarını kolaylaştırmak amacıyla anestezi indüksiyonu sırasında kullanılan önemli bir ilaç grubunu da kas gevşetici ajanlar oluşturmaktadır (2, 3, 4). Bununla birlikte, çeşitli kas ve kas-sinir kavşağı hastalıklarında kas gevşetici ilaçların kullanımından solunum desteği ve mekanik ventilatör ihtiyacının ortaya çıkabilmesi nedeniyle kaçınılmalıdır (2, 4, 5, 6). Ayrıca kısa etki süreli kas gevşetici olan süksinilkolinin kullanımı ile paralizide uzama, postoperatif miyalji, malign hipertermi, masseter spazmı, hiperpotasemi, sinüs bradikardisi, nodal ritim, ventriküler aritmi gibi kardiyak aritmiler veya intrakraniyal, intraoküler, intragastrik basınçlarda artma gibi yan etkiler oluşabilmektedir ( 3, 8, 9, 10).
Nondepolarizan kas gevşetici ajanların ise, blokta uzama, antagonist ajanlar gerektirmesi, alerjik reaksiyonlara neden olması ve gerekli durumlarda bloğun hızlı geri döndürülememesi gibi istenmeyen etkileri bulunmaktadır (7).
Kas gevşetici antagonistlerinin kullanımı istenmeyen kalp atım hızı (KAH) ve kan basıncı (KB) değişiklikleri, aritmiler, santral antikolinerjik sendrom, artmış postoperatif bulantı ve kusma gibi yan etkileri de beraberinde getirmektedir (2, 3, 4, 8, 9, 10).
Kas gevşetici etkinin gerekli olmadığı hastalar ve kas gevşeticiler ile antagonistlerinin yan etkilerinden kaçınılmak istenilen hastalar günlük anestezi pratiğinde sıkılıkla karşımıza çıkabilmektedir (2, 11). Bu nedenlerle kas gevşeticisiz entübasyon kavramı ve yöntemlerini araştıran çalışmalar hızla artmaktadır. Kas gevşeticisiz entübasyon güç hava yolu belirteçlerinin bulunduğu hastalarda da önemli bir seçenektir (12).
Geçmiş çalışmalarda fentanillidokain-propofol, propofolalfentanil, remifentanilpropofol, alfentanillidokain-propofol, lidokainremifentanilpropofol indüksiyonu ile nöromuskuler bloker ajan kullanmaksızın endotrakeal entübasyon yapılabildiği bildirilmiştir (11, 13, 14).
Deksmedetomidin, yüksek selektif alfa2 agonist yapıda bir ilaçtır (15, 16). Sedatif, analjezik etkinliği bulunmaktadır (15, 17). Bu amaçla anestezi sırasında ve yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çeşitli olgu sunumlarında, yaptığı güçlü sedasyon ve analjezi yanında solunumsal depresyona neden olmaması ile
1single.php