deksmedetomidinin güç hava yolu anatomisine sahip olgularda fiberoptik bronkoskopi (15, 16, 18, 19), uyanık entübasyon gibi girişimlerde başarıyla kullanılabileceği gösterilmiştir (20, 21, 22). Hancı ve ark. (4)nın bir çalışmasında deksmedetomidinlidokain-propofol koindüksiyonu ile nöromuskuler bloker ajan kullanmaksızın endotrakeal entübasyon yapılabileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte deksmedetomidinin diğer hipnotik ajanlar ile kombinasyonunun kas gevşeticisiz endotrakeal entübasyon şartlarına etkisini değerlendiren çalışmalara rastlanmamıştır.
Çalışmamızın amacı normal hava yolları anatomisi bulunan hastalarda deksmedotimidin-propofol, deksmedotimidin-tiyopental ve deksmedotimidin-etomidat kombinasyonu ile yapılan anestezi indüksiyonun kas gevşeticisiz endotrakeal entübasyon koşulları üzerine etkisini araştırmaktır.
213. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

entübasyon
anestezi
gevşeticisiz
hastalarda
yolu
koşulları


13. SAYFA ICERIGI

deksmedetomidinin güç hava yolu anatomisine sahip olgularda fiberoptik bronkoskopi (15, 16, 18, 19), uyanık entübasyon gibi girişimlerde başarıyla kullanılabileceği gösterilmiştir (20, 21, 22). Hancı ve ark. (4)nın bir çalışmasında deksmedetomidinlidokain-propofol koindüksiyonu ile nöromuskuler bloker ajan kullanmaksızın endotrakeal entübasyon yapılabileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte deksmedetomidinin diğer hipnotik ajanlar ile kombinasyonunun kas gevşeticisiz endotrakeal entübasyon şartlarına etkisini değerlendiren çalışmalara rastlanmamıştır.
Çalışmamızın amacı normal hava yolları anatomisi bulunan hastalarda deksmedotimidin-propofol, deksmedotimidin-tiyopental ve deksmedotimidin-etomidat kombinasyonu ile yapılan anestezi indüksiyonun kas gevşeticisiz endotrakeal entübasyon koşulları üzerine etkisini araştırmaktır.
2single.php