oranları arasında istatistiksel farklılık bulunmamış, bununla birlikte en kötü entübasyon şartlarına sahip grubun ise etomidat kullanılan hasta grubu olarak saptamışlardır. Çalışmacılar aynı çalışmalarında gruplarda klinik olarak kabul edilebilir entübasyon koşullarının, propofol ile %93.3, tiyopental ile %66.7, etomidat ile ise %40.0 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise bu oranlar propofol grubunda %53.3, tiyopental grubunda %30, etomidat grubunda ise %0 olarak bulunmuştur.
Kas gevşeticisiz entübasyon sırasında intravenöz anesteziklerin birbiri ile karşılaştırıldıkları çalışmalarda en çok tartışılan konulardan birini farklı anestezik ilaç dozlarının kullanılmış olması oluşturmaktadır (3, 9, 121)
Anesteziklerin ekipotent dozlarını belirlemek için farklı yöntemler kullanılmıştır. Propofol, tiyopental ve etomidatın bilinç kaybı ve EEG değişikliklerini inceleyerek ekipotent dozlarının belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada ekipotent dozların 2.5 mg/kg propofol, 5 mg/kg tiyopental ve 0,3 mg/kg etomidat olduğu belirtilmiştir (131). İndüksiyon ajanlarının kardiak indeks üzerine etkileri sayesinde ekipotent dozlarını belirlemeye çalışan başka bir çalışmada ise ekipotent dozlar 2.24 mg/kg propofol, 4.75 mg/kg tiyopental, 0.29 mg/kg etomidat olarak belirlenmiştir (132).
Çalışmamızda ise Güzeldemir ve ark. (121) çalışmalarına benzer şekilde, EEG ve bilinç kaybı ile ekipotent oldukları belirlenen 2.5 mg/kg propofol, 5 mg/kg tiyopental ile 0.3 mg/kg etomidat dozları tercih edilmiştir. Farklı çalışmalarda kombinasyonlar arasında farklı sonuçların çıkmasında iv. anesteziklerin indüksiyon dozlarının farklı olmasının etkisi olduğunu düşünmekteyiz.
Geçmiş çalışmalarda Hancı ve ark. (4), 60 hastayı çalışmaya almışlar. Deksmedetomidin- propofol- lidokain kombinasyonu (n=30) ve fentanil- propofollidokain (n=30) kombinasyonunu kas gevşeticisiz entübasyonda etkinliklerini karşılaştırmışlar. Deksmedetomidin-propofol-lidokain kombinasyon grubundaki tüm hastalarda kas gevşeticisiz entübasyonda başarı sağlarken, çalışmamızda deksmedetomidin propofol kombinasyonunu kullandığımız hastalarımızda %53.3 oranında hastada kas gevşeticisiz entübasyon yapılabildi.
Propofol tek başına 2.5 mg/kg dozunda uygulandığında, sadece %20 hastada entübasyon koşullarının yeterli olduğu gösterilmiştir (115). Çalışmamızda ise deksmedetomidin ile kombine edilen 2.5 mg/kg dozunda propofol ile %53.3 hastada
4152. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

propofol
tiyopental
hasta
entübasyon
etomidat
mgkg


52. SAYFA ICERIGI

oranları arasında istatistiksel farklılık bulunmamış, bununla birlikte en kötü entübasyon şartlarına sahip grubun ise etomidat kullanılan hasta grubu olarak saptamışlardır. Çalışmacılar aynı çalışmalarında gruplarda klinik olarak kabul edilebilir entübasyon koşullarının, propofol ile %93.3, tiyopental ile %66.7, etomidat ile ise %40.0 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise bu oranlar propofol grubunda %53.3, tiyopental grubunda %30, etomidat grubunda ise %0 olarak bulunmuştur.
Kas gevşeticisiz entübasyon sırasında intravenöz anesteziklerin birbiri ile karşılaştırıldıkları çalışmalarda en çok tartışılan konulardan birini farklı anestezik ilaç dozlarının kullanılmış olması oluşturmaktadır (3, 9, 121)
Anesteziklerin ekipotent dozlarını belirlemek için farklı yöntemler kullanılmıştır. Propofol, tiyopental ve etomidatın bilinç kaybı ve EEG değişikliklerini inceleyerek ekipotent dozlarının belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada ekipotent dozların 2.5 mg/kg propofol, 5 mg/kg tiyopental ve 0,3 mg/kg etomidat olduğu belirtilmiştir (131). İndüksiyon ajanlarının kardiak indeks üzerine etkileri sayesinde ekipotent dozlarını belirlemeye çalışan başka bir çalışmada ise ekipotent dozlar 2.24 mg/kg propofol, 4.75 mg/kg tiyopental, 0.29 mg/kg etomidat olarak belirlenmiştir (132).
Çalışmamızda ise Güzeldemir ve ark. (121) çalışmalarına benzer şekilde, EEG ve bilinç kaybı ile ekipotent oldukları belirlenen 2.5 mg/kg propofol, 5 mg/kg tiyopental ile 0.3 mg/kg etomidat dozları tercih edilmiştir. Farklı çalışmalarda kombinasyonlar arasında farklı sonuçların çıkmasında iv. anesteziklerin indüksiyon dozlarının farklı olmasının etkisi olduğunu düşünmekteyiz.
Geçmiş çalışmalarda Hancı ve ark. (4), 60 hastayı çalışmaya almışlar. Deksmedetomidin- propofol- lidokain kombinasyonu (n=30) ve fentanil- propofollidokain (n=30) kombinasyonunu kas gevşeticisiz entübasyonda etkinliklerini karşılaştırmışlar. Deksmedetomidin-propofol-lidokain kombinasyon grubundaki tüm hastalarda kas gevşeticisiz entübasyonda başarı sağlarken, çalışmamızda deksmedetomidin propofol kombinasyonunu kullandığımız hastalarımızda %53.3 oranında hastada kas gevşeticisiz entübasyon yapılabildi.
Propofol tek başına 2.5 mg/kg dozunda uygulandığında, sadece %20 hastada entübasyon koşullarının yeterli olduğu gösterilmiştir (115). Çalışmamızda ise deksmedetomidin ile kombine edilen 2.5 mg/kg dozunda propofol ile %53.3 hastada
41single.php