İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KATKILI POLİMERLERİN EKSTRÜZYONU VE KOEKSTRÜZYON KALIBI TASARIM METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DOKTORA TEZİ Oktay YILMAZ
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Makina Mühendisliği Programı
HAZİRAN 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ticari ve geri dönüşümden elde edilen elektrolit malzemeleri ile katı oksit yakıt pili geliştirilmesi - Sayfa 62
Protherm fırın: Niğde Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, NİĞDE İpek baskı: Niğde Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, NİĞDE Yüzey boyama (screen printing) cihazı: Niğde Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, NİĞDE Lazer kesici: Niğde Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendi...
Eğrisel yüzeyler üzerindeki akışlarda Reynolds ve Prandtl sayılarının nusselt sayısına etkisinin incelenmesi - Sayfa 205
ÖZGEÇMİŞ 1980 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. 2003 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü Enerji Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. 2004 yılında İstanbul Şişli’ de bir doğalgaz firmasında proje mühendisi olarak çalıştı. 20...
Güneş kulelerinden elektrik enerjisi üretiminin araştırılması ve optimizasyonu - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI’nda oybirliği/oyçokluğu ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof.Dr. Rasim KARABACAK Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Üye: Prof.Dr.Mustafa ACAR (Danışman) Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği B...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
mühendisliği
dalı
anabilim
bilimleri
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KATKILI POLİMERLERİN EKSTRÜZYONU VE KOEKSTRÜZYON KALIBI TASARIM METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DOKTORA TEZİ Oktay YILMAZ
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Makina Mühendisliği Programı
HAZİRAN 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php