Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
5
Bu araştırma, kaynaştırma eğitiminde sorunlarla karşılasan kaynaştırma öğrencileri için önemli ve yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu da ilköğretimdeki özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi ve gelecekleri için önem taşıyacaktır.
Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile yaşadıkları sorunları belirlemeye ilişkin birçok araştırma olmasına rağmen, bu uygulamalarda yaşanan sorunların hangi konularda yoğunlaştığının ve bu sorunları gidermeye yönelik çözümlerin bulunmasının ileri araştırmalara ışık tutabileceği umulmaktadır.
Sınırlılıklar
1. Bu araştırma görüşme formundaki sorularla sınırlıdır. 2. Örneklem, ilköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencileriyle sınırlıdır. 3. Kaynaştırma Konya ilinin Sarayönü ilçesinde bulunan ve kaynaştırma eğitim
uygulaması yapan beş eğitim kurumu ve 27 öğrenci ile sınırlıdır.
Tanımlar
Özel eğitim: Özel eğitim, ortalama öğrenci ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak programlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür (Akçamete, 1998, 6).
Özür: Psikolojik, fizyolojik ve anatomik yapı ve fonksiyonlardaki normal dışı durum veya gelişimdir (Oymak, 1997, 89).
Kaynaştırma: Özel olarak yetişmiş elemanların hem sınıf öğretmenine hem de engelli çocuğa destek özel eğitim hizmetleri sağlayarak engelli çocukların normal sınıflarda eğitilmelerinin sürdürülmesidir (Altunay 1998).16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


16. SAYFA ICERIGI

5
Bu araştırma, kaynaştırma eğitiminde sorunlarla karşılasan kaynaştırma öğrencileri için önemli ve yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu da ilköğretimdeki özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi ve gelecekleri için önem taşıyacaktır.
Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile yaşadıkları sorunları belirlemeye ilişkin birçok araştırma olmasına rağmen, bu uygulamalarda yaşanan sorunların hangi konularda yoğunlaştığının ve bu sorunları gidermeye yönelik çözümlerin bulunmasının ileri araştırmalara ışık tutabileceği umulmaktadır.
Sınırlılıklar
1. Bu araştırma görüşme formundaki sorularla sınırlıdır. 2. Örneklem, ilköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencileriyle sınırlıdır. 3. Kaynaştırma Konya ilinin Sarayönü ilçesinde bulunan ve kaynaştırma eğitim
uygulaması yapan beş eğitim kurumu ve 27 öğrenci ile sınırlıdır.
Tanımlar
Özel eğitim: Özel eğitim, ortalama öğrenci ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak programlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür (Akçamete, 1998, 6).
Özür: Psikolojik, fizyolojik ve anatomik yapı ve fonksiyonlardaki normal dışı durum veya gelişimdir (Oymak, 1997, 89).
Kaynaştırma: Özel olarak yetişmiş elemanların hem sınıf öğretmenine hem de engelli çocuğa destek özel eğitim hizmetleri sağlayarak engelli çocukların normal sınıflarda eğitilmelerinin sürdürülmesidir (Altunay 1998).

İlgili Kaynaklarsingle.php