Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
16
yerleştirileceğine karar vermede akademik ve zihinsel işlevlerinin yanı sıra engelli öğrencilerinin sosyal becerilerdeki düzeyinin de yerleştirmenin başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Buna göre, engelli öğrencilere, genel eğiti sınıflarına yerleştirilmeden önce, temel sosyal becerilerin öğretilmemesi, bu öğrencilerin kaynaştırma ortamlarındaki başarılarını olumsuz yönde etkileyecektir (Maag veWebber, 1995).
Engelli çocukların sosyal becerileri engelli olmayan akranlarına göre sınırlıdır ve bu sınırlılık hem akranlar hem de yetişkinlerle etkileşim kurmada çeşitli problemlere yol açmaktadır (Sabornie ve Beard, 1990). Bu çocuklar, akranları ile sosyal etkileşime girmek için daha az girişimde bulunmakta akranlarının etkileşim çabalarına onların anlamadığı şekilde tepkiler verebilmektedirler ( Beckman ve Kohl, 1987; Guralnick ve Groom, 1987). Ayrıca iletişim becerilerinin sınırlı olması da, sosyal etkileşimlerini azaltmaktadır (Guralnick, 1990). Diğerlerinin duygularını anlayamama (ONeill, 1997) sosyal etkileşimlerini olumsuz etkilemektedir (Akt., Snell ve Janney, 2000). Engelli öğrencilerin genellikle az arkadaşları vardır ve kaynaştırma ortamlarında engelli olmayan akranlarına göre daha düşük sosyal statüye sahiptirler (Akt., Ciechalski, 1995). Bu çocukların sosyal becerilerinin yetersiz olması ve / veya öğrendikleri sosyal becerileri uygun olarak kullanamamaları, karşılaştıkları çeşitli sosyal problemlerin nedeni olarak kabul edilmektedir (Gresham, 1986). Çünkü sosyal beceriler bireyin akranları, öğretmenleri, ailesi ve diğerleriyle olumlu sosyal ilişkiler kurması, bu ilişkileri sürdürmesi için gereklidir ve bu beceriler akran kabulü ile sosyal uyumu kolaylaştırır, çevrenin sosyal beklentileri ile baş etmeyi sağlar (Akt., Gresham, Sugai ve Horner, 2001).
Öğrencilerin sergiledikleri problem davranışlar sosyal beceri yetersizlikleri ile ilişkilidir ve çocukluk döneminde sosyal problemler yaşayan hem engelli hem de engelli olmayan bireylerini yetişkinlik dönemlerinde içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemler yaşama riskleri daha fazladır (Clegg ve Standen, 1991). Sosyal becerileri öğrenmemiş ya da öğrenmiş olan ancak kullanamayan öğrencilerin, sosyal beceriler yerine isteklerini elde etmek için çeşitli problem davranışlar27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


27. SAYFA ICERIGI

16
yerleştirileceğine karar vermede akademik ve zihinsel işlevlerinin yanı sıra engelli öğrencilerinin sosyal becerilerdeki düzeyinin de yerleştirmenin başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Buna göre, engelli öğrencilere, genel eğiti sınıflarına yerleştirilmeden önce, temel sosyal becerilerin öğretilmemesi, bu öğrencilerin kaynaştırma ortamlarındaki başarılarını olumsuz yönde etkileyecektir (Maag veWebber, 1995).
Engelli çocukların sosyal becerileri engelli olmayan akranlarına göre sınırlıdır ve bu sınırlılık hem akranlar hem de yetişkinlerle etkileşim kurmada çeşitli problemlere yol açmaktadır (Sabornie ve Beard, 1990). Bu çocuklar, akranları ile sosyal etkileşime girmek için daha az girişimde bulunmakta akranlarının etkileşim çabalarına onların anlamadığı şekilde tepkiler verebilmektedirler ( Beckman ve Kohl, 1987; Guralnick ve Groom, 1987). Ayrıca iletişim becerilerinin sınırlı olması da, sosyal etkileşimlerini azaltmaktadır (Guralnick, 1990). Diğerlerinin duygularını anlayamama (ONeill, 1997) sosyal etkileşimlerini olumsuz etkilemektedir (Akt., Snell ve Janney, 2000). Engelli öğrencilerin genellikle az arkadaşları vardır ve kaynaştırma ortamlarında engelli olmayan akranlarına göre daha düşük sosyal statüye sahiptirler (Akt., Ciechalski, 1995). Bu çocukların sosyal becerilerinin yetersiz olması ve / veya öğrendikleri sosyal becerileri uygun olarak kullanamamaları, karşılaştıkları çeşitli sosyal problemlerin nedeni olarak kabul edilmektedir (Gresham, 1986). Çünkü sosyal beceriler bireyin akranları, öğretmenleri, ailesi ve diğerleriyle olumlu sosyal ilişkiler kurması, bu ilişkileri sürdürmesi için gereklidir ve bu beceriler akran kabulü ile sosyal uyumu kolaylaştırır, çevrenin sosyal beklentileri ile baş etmeyi sağlar (Akt., Gresham, Sugai ve Horner, 2001).
Öğrencilerin sergiledikleri problem davranışlar sosyal beceri yetersizlikleri ile ilişkilidir ve çocukluk döneminde sosyal problemler yaşayan hem engelli hem de engelli olmayan bireylerini yetişkinlik dönemlerinde içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemler yaşama riskleri daha fazladır (Clegg ve Standen, 1991). Sosyal becerileri öğrenmemiş ya da öğrenmiş olan ancak kullanamayan öğrencilerin, sosyal beceriler yerine isteklerini elde etmek için çeşitli problem davranışlar

İlgili Kaynaklarsingle.php