Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
25
toplantılar gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu toplantılar sırasında normal akranların özel gereksinimli bireylerle ilgili görüşleri ve kaynaştırmayla ilgili düşünceleri tartışılarak, öğrencilere uygun dönütler verilmeye çalışılmalıdır.
2.12. Akranlar
Bir şeyi öğrenmenin en iyi yollarından birinin onu başkasına öğretmek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, akran öğretiminin hem özel gereksinimli hem de normal gelişim gösteren öğrencilere yararı olduğu söylenebilir. Akran öğretimi, akranın bilgiyi sınıf öğretmeninin kontrolü altında sınıf içinde ya da dışında akranına aktarması olarak tanımlanmaktadır. Akran öğretiminin hedeflenen verimi sağlaması için, sınıf öğretmeninin öğretici olan akrana öğreteceği konu ve konunun nasıl aktarılacağı ile ilgili bilgi sunması gerekmektedir.
Akran öğretiminin gerek öğreten akran, gerek öğrenen akran, gerek sınıf öğretmeni ve gerekse normal sınıf öğrencileri açısından avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir :
a) Normal öğrencilerin başarılı ve etkili öğretenler olması: Akran öğretimi aracılığıyla normal öğrenciler kendi yeterliklerinin farkına varabilirler ve öğretmenlerine yardımcı olarak etkili ve başarılı öğretim yapabilirler.
b) Öğrenen akranların öğretim sürecinde çeşitli akademik ve akademik olmayan becerileri öğrenmesi: Akran öğretimi süresince öğrenen akranlar bu süreçten en fazla yararlanan kişiler olacaktır. Eğer süreç hedeflendiği şekilde işleyecek olursa, öğrenen akran öğreticisinden çeşitli akademik ve akademik olmayan becerileri öğrenecektir.
c) Akran öğretiminin öğrencinin özelliklerine uygun olarak bireyselleştirilebilmesi: kaynaştırma öğrencisinin özellikleri ve36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


36. SAYFA ICERIGI

25
toplantılar gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu toplantılar sırasında normal akranların özel gereksinimli bireylerle ilgili görüşleri ve kaynaştırmayla ilgili düşünceleri tartışılarak, öğrencilere uygun dönütler verilmeye çalışılmalıdır.
2.12. Akranlar
Bir şeyi öğrenmenin en iyi yollarından birinin onu başkasına öğretmek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, akran öğretiminin hem özel gereksinimli hem de normal gelişim gösteren öğrencilere yararı olduğu söylenebilir. Akran öğretimi, akranın bilgiyi sınıf öğretmeninin kontrolü altında sınıf içinde ya da dışında akranına aktarması olarak tanımlanmaktadır. Akran öğretiminin hedeflenen verimi sağlaması için, sınıf öğretmeninin öğretici olan akrana öğreteceği konu ve konunun nasıl aktarılacağı ile ilgili bilgi sunması gerekmektedir.
Akran öğretiminin gerek öğreten akran, gerek öğrenen akran, gerek sınıf öğretmeni ve gerekse normal sınıf öğrencileri açısından avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir :
a) Normal öğrencilerin başarılı ve etkili öğretenler olması: Akran öğretimi aracılığıyla normal öğrenciler kendi yeterliklerinin farkına varabilirler ve öğretmenlerine yardımcı olarak etkili ve başarılı öğretim yapabilirler.
b) Öğrenen akranların öğretim sürecinde çeşitli akademik ve akademik olmayan becerileri öğrenmesi: Akran öğretimi süresince öğrenen akranlar bu süreçten en fazla yararlanan kişiler olacaktır. Eğer süreç hedeflendiği şekilde işleyecek olursa, öğrenen akran öğreticisinden çeşitli akademik ve akademik olmayan becerileri öğrenecektir.
c) Akran öğretiminin öğrencinin özelliklerine uygun olarak bireyselleştirilebilmesi: kaynaştırma öğrencisinin özellikleri ve

İlgili Kaynaklarsingle.php