Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
41
BÖLÜM V
TARTIŞMA
Özel eğitim gerektiren çocukların, eğitim olanaklarından en üst düzeyde faydalanabilmelerini sağlayan kaynaştırma ortamlarını katılabilmeleri ve ortamın olanaklarından faydalanabilmelerinde en önemli etkenlerin kurumdaki özel eğitim gerektirmeyen çocukların aileleri ve kurumdaki eğitimciler oldukları bilinmektedir. Yapılan bu araştırma ile, kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları 27 (Yirmi yedi) öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.
1) Oturduğu sıra ve sıra arkadaşı: Bu araştırmada öğrencilerin çoğunun oturduğu sıradan ve sıra arkadaşından memnun olmadığı görülmüştür. Aslında öğrencilerin oturduğu sıra ve sıra arkadaşının seçiminde onların da görüşlerine yer verilmesi düşünülebilir.
Blazovic (1972) de yaptığı araştırmada, öğretmenlerin eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların davranışlarını, normal çocuklara göre daha zor kontrol edebilen ve sınıfta düzen bozucu çocuklar olarak algıladıklarını ortaya koymuştur.
2) Sınıftaki arkadaşları: araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün sınıfta çok sayıda arkadaşa sahip olmadığı görülmüştür. Bunda sınıfa özel eğitim sınıfından gelmiş olması ve sınıfı benimsememiş olması arkadaş seçimi ve sayısında etkili olduğu söylenebilir.
3) Arkadaşlık başlangıcı: araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmında arkadaşlık başlatma yetisinin düşük olduğu görülmüştür. Sınıfa henüz yeni52. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


52. SAYFA ICERIGI

41
BÖLÜM V
TARTIŞMA
Özel eğitim gerektiren çocukların, eğitim olanaklarından en üst düzeyde faydalanabilmelerini sağlayan kaynaştırma ortamlarını katılabilmeleri ve ortamın olanaklarından faydalanabilmelerinde en önemli etkenlerin kurumdaki özel eğitim gerektirmeyen çocukların aileleri ve kurumdaki eğitimciler oldukları bilinmektedir. Yapılan bu araştırma ile, kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları 27 (Yirmi yedi) öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.
1) Oturduğu sıra ve sıra arkadaşı: Bu araştırmada öğrencilerin çoğunun oturduğu sıradan ve sıra arkadaşından memnun olmadığı görülmüştür. Aslında öğrencilerin oturduğu sıra ve sıra arkadaşının seçiminde onların da görüşlerine yer verilmesi düşünülebilir.
Blazovic (1972) de yaptığı araştırmada, öğretmenlerin eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların davranışlarını, normal çocuklara göre daha zor kontrol edebilen ve sınıfta düzen bozucu çocuklar olarak algıladıklarını ortaya koymuştur.
2) Sınıftaki arkadaşları: araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün sınıfta çok sayıda arkadaşa sahip olmadığı görülmüştür. Bunda sınıfa özel eğitim sınıfından gelmiş olması ve sınıfı benimsememiş olması arkadaş seçimi ve sayısında etkili olduğu söylenebilir.
3) Arkadaşlık başlangıcı: araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmında arkadaşlık başlatma yetisinin düşük olduğu görülmüştür. Sınıfa henüz yeni

İlgili Kaynaklarsingle.php