Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
42
gelmiş olması, ortama alışamamış olması ve diğer öğrencileri yeni görüp ve tanımış olması bu duruma neden olduğu söylenebilir.
Croll ve Mosesin yaptığı çalışmada da (1985) özel eğitim kaynaştırmaya karşı tutumu etkileyen en önemli değişkenlerden biri, kaynaştırma öğrencisinin özür türü olarak saptanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuç da işitme özürlü ve fiziksel özürlü öğrencilerin tercih edildiği yönündedir.
4) Okuldaki arkadaşlıklar: Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sınıf dışında çok fazla arkadaşa sahip olmadığı söylenebilir. Buna neden olarak diğer öğrencilerin onları dışlayıp gruplarına almadıkları ve onlarla arkadaşlık kurmadıkları söylenebilir.
5) Sınıf arkadaşlarının şikyetleri: araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu diğer arkadaşları tarafından sürekli öğretmenlerine şikyet edildikleri söylenebilir. Buna sebep olarak; normal öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerini sahiplenip içlerine almadıkları ve onları dışladıkları örnek gösterilebilir.
Ashley G. Joyce (1979) un yaptığı araştırma sonucunda öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerine göre, sosyal iletişime sahip diğer öğrencilerin sınıfta daha olumlu tutum sergiledikleri gözlenmiştir.
6) Yakın arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar: Araştırma katılan öğrencilerin bir kısmının sınıfta yakın arkadaşları ile bir takım sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Bunda; sınıfa uyum sağlayamaması, kendini diğer öğrencilerden dışlamış olması ve isteklerine karşılık bulamamış olmasının etkili olduğu söylenebilir.
7) Diğer arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar: Araştırmaya katılan öğrencilerin bir kısmının diğer arkadaşları ufak tefek sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerle çok yakın olmadıkları ve arkadaşlıklarının çok gelişmediği gözlenmiştir. Sınıf içinde kendilerine birkaç tane53. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


53. SAYFA ICERIGI

42
gelmiş olması, ortama alışamamış olması ve diğer öğrencileri yeni görüp ve tanımış olması bu duruma neden olduğu söylenebilir.
Croll ve Mosesin yaptığı çalışmada da (1985) özel eğitim kaynaştırmaya karşı tutumu etkileyen en önemli değişkenlerden biri, kaynaştırma öğrencisinin özür türü olarak saptanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuç da işitme özürlü ve fiziksel özürlü öğrencilerin tercih edildiği yönündedir.
4) Okuldaki arkadaşlıklar: Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sınıf dışında çok fazla arkadaşa sahip olmadığı söylenebilir. Buna neden olarak diğer öğrencilerin onları dışlayıp gruplarına almadıkları ve onlarla arkadaşlık kurmadıkları söylenebilir.
5) Sınıf arkadaşlarının şikyetleri: araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu diğer arkadaşları tarafından sürekli öğretmenlerine şikyet edildikleri söylenebilir. Buna sebep olarak; normal öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerini sahiplenip içlerine almadıkları ve onları dışladıkları örnek gösterilebilir.
Ashley G. Joyce (1979) un yaptığı araştırma sonucunda öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerine göre, sosyal iletişime sahip diğer öğrencilerin sınıfta daha olumlu tutum sergiledikleri gözlenmiştir.
6) Yakın arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar: Araştırma katılan öğrencilerin bir kısmının sınıfta yakın arkadaşları ile bir takım sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Bunda; sınıfa uyum sağlayamaması, kendini diğer öğrencilerden dışlamış olması ve isteklerine karşılık bulamamış olmasının etkili olduğu söylenebilir.
7) Diğer arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar: Araştırmaya katılan öğrencilerin bir kısmının diğer arkadaşları ufak tefek sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerle çok yakın olmadıkları ve arkadaşlıklarının çok gelişmediği gözlenmiştir. Sınıf içinde kendilerine birkaç tane

İlgili Kaynaklarsingle.php