Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
52
Öncül, N. (2003). Kaynaştırma Uygulaması Yapılan İlköğretim Okuluna Devam Eden Zihin Özürlü Öğrencinin Bulunduğu Sınıfta Normal Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
Oymak, V. (1997). Zeka Engelli Çocukların Yetiştirilmesi, Ankara: Sabev Yayınları, No:1
Özyürek, M., ve Eripek, S., (1988) Özel Eğitime Giriş. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar. Ankara, Karatepe Yayınları
Pivik, J. McComas, J., ve Laflamme, M. (2002). Barriers and facilitators to inclusive education as reported by students with physical disabilities and their parents. Exceptional Children, 69 (1), 97-107
Reisberg, L. Ve Wolf, R. (1986). Developing a consulting program in special education implementation and interventions. Focus on Exceptional Children, 19, 1-14.
Roberts, C., & Zubrick, S. (1992). Factors influencing the social status of children with mild academic disabilities in regular classrooms. Exceptional Children, 59(3), 192-202.
Sabornie, E.J., ve Beard, G.H. (1990). Teaching social skills to students with mild handicaps. Teaching Exceptional Children, 23 (1), 35-38.
Salend, S.J. (2001). Creating inclusive classrooms: Effective and reflective practices (4th ed.). Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.
Salend, S.J. (1998). Effective mainstreaming: Creating inclusive classrooms (3rd ed.). Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.
Sargent, L.R. (1991. Social skills for school and community: Systematic instruction for children and youth with cognitive delay. Washington, D.C.: the Division on Mental Retardion of the Council dor Exceptional Children.63. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


63. SAYFA ICERIGI

52
Öncül, N. (2003). Kaynaştırma Uygulaması Yapılan İlköğretim Okuluna Devam Eden Zihin Özürlü Öğrencinin Bulunduğu Sınıfta Normal Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
Oymak, V. (1997). Zeka Engelli Çocukların Yetiştirilmesi, Ankara: Sabev Yayınları, No:1
Özyürek, M., ve Eripek, S., (1988) Özel Eğitime Giriş. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar. Ankara, Karatepe Yayınları
Pivik, J. McComas, J., ve Laflamme, M. (2002). Barriers and facilitators to inclusive education as reported by students with physical disabilities and their parents. Exceptional Children, 69 (1), 97-107
Reisberg, L. Ve Wolf, R. (1986). Developing a consulting program in special education implementation and interventions. Focus on Exceptional Children, 19, 1-14.
Roberts, C., & Zubrick, S. (1992). Factors influencing the social status of children with mild academic disabilities in regular classrooms. Exceptional Children, 59(3), 192-202.
Sabornie, E.J., ve Beard, G.H. (1990). Teaching social skills to students with mild handicaps. Teaching Exceptional Children, 23 (1), 35-38.
Salend, S.J. (2001). Creating inclusive classrooms: Effective and reflective practices (4th ed.). Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.
Salend, S.J. (1998). Effective mainstreaming: Creating inclusive classrooms (3rd ed.). Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.
Sargent, L.R. (1991. Social skills for school and community: Systematic instruction for children and youth with cognitive delay. Washington, D.C.: the Division on Mental Retardion of the Council dor Exceptional Children.

İlgili Kaynaklarsingle.php