8
1.6.Tanımlar
Özel eğitim gerektiren birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı veya yoğun düzeyde ihtiyaç duyan bireyler (MEB., 2000).
Bireysel farklılık: Bireysel farklılık, insanın değişmez özelliklerinden sadece birini dikkate alarak kişinin bir özelliğiyle diğerinden farklı olduğunu belirtmedir (Özyürek, 2005).
Bireyselleştirilmiş eğitim: Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan, bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitimlerini içeren eğitimdir (M.E.B., 2000).
Kaynaştırma: Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır (M.E.B., 2000).18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim okulu 1-5. sınıflarda kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri ve yöneticilerin görüşlerinin - Sayfa 43
33 2.11. Tanımlar Özel Eğitim: Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimdir (M.E.B., 2000). Kaynaştırma: Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi ilköğretim, ort...
Rehberlik ve araştırma merkezi yönetici ve öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: İstanbul ili örneği - Sayfa 27
edilerek dışlanırlar.”14 Alınacak bazı eğitsel tedbirler ile eğitimlerine sınıflarında kaynaştırma eğitimi ile devam edebilirler. 2.4. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 4.maddesi’nde; “Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlanır.Eğitimlerini görme...
İlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaynaştırmaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi - Sayfa 62
Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir (M.E.B, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). Milli Eği...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özel
eğitim
birey
destek
gerektiren
farklı


18. SAYFA ICERIGI

8
1.6.Tanımlar
Özel eğitim gerektiren birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı veya yoğun düzeyde ihtiyaç duyan bireyler (MEB., 2000).
Bireysel farklılık: Bireysel farklılık, insanın değişmez özelliklerinden sadece birini dikkate alarak kişinin bir özelliğiyle diğerinden farklı olduğunu belirtmedir (Özyürek, 2005).
Bireyselleştirilmiş eğitim: Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan, bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitimlerini içeren eğitimdir (M.E.B., 2000).
Kaynaştırma: Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır (M.E.B., 2000).

İlgili Kaynaklarsingle.php