9
BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2. Kaynaştırma Eğitimi 2.1.Tanımı Özel eğitim gerektiren bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan en iyi şekilde desteklenmesini sağlamak amacıyla yapılan eğitsel düzenlemelerden kaynaştırma bugüne kadar farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımların bir kısmı aşağıda verilmiştir.
Kaynaştırma özel eğitime muhtaç bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla normal eğitim sınıflarında özel olarak eğitim ve öğrenime devam edilmesidir. Başka bir deyişle kaynaştırma öğrencilerinin sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi ilişkiler kurmasını sağlamaktır (Uğurlu, 1993). Bu tanımda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları birlikte olmasının, onların sosyal ve psikolojik açıdan katkıda bulunacağı üzerine vurgu yapıldığı görülmektedir.
Kaynaştırma, özel gereksinimli bireylerin engel tür ve derecesine ve kullanılacak materyallerin kullanılabilirliğine bağlı olmak suretiyle, kendileri için en az kısıtlayıcı ortamda akranları ile birlikte aynı eğitim ortamlarında eşit eğitim olanakları tanınarak aldığı eğitim şeklinde tanımlanır (Dönmez ve diğ.,1998:25).
1997 yılında yayımlanan 573 sayılı kanun hükmünde kararnamede kaynaştırma özel eğitime muhtaç bireylerin normal akranlarıyla karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için ve öğretimin en iyi şekilde olması için hazırlanmış eğitim ortamlarıdır şeklinde tanımlanmaktadır.19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim okulu 1-5. sınıflarda kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri ve yöneticilerin görüşlerinin - Sayfa 17
7 Özel eğitime muhtaç öğrencilere sunulan hizmetin gelişimi, toplumun normal olmayan üyelerine karşı takındığı tavırlarla şekillenmektedir. Bugün özel eğitime muhtaç öğrencilerin normal ya da daha az özürlü akranlarıyla birlikte eğitim alabilmeleri ve iletişim kurmaları için çeşitli fırsatlar sağlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ortamlarda her yönden başarılı olunabilmesi için toplumun, eğitimci...
Kaynaştırma öğrencisi olan ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yaşadıkları sorunlar(Beykoz ilçesi örneği) - Sayfa 20
“Özel gereksinimli öğrencilerin gerekli hizmet ve desteği alarak tam ya da yarım zamanlı eğitim kurumlarında normal öğrencilerle beraber eğitim görmesi önemlidir” (Kırcaali-İftar, 1992). Kaynaştırma eğitiminin başka bir tanımı da; “Okul içi ve dışı eğitim bölgesinin eğitime muhtaç engelli çocuklar için uygun hale getirilmesi ve onlara kendileri için gerekli olan eğitimin normal öğrenciler ve akra...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akranları
olan
engel
akranlarıyla
kaynaştırma
eğitimi


19. SAYFA ICERIGI

9
BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2. Kaynaştırma Eğitimi 2.1.Tanımı Özel eğitim gerektiren bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan en iyi şekilde desteklenmesini sağlamak amacıyla yapılan eğitsel düzenlemelerden kaynaştırma bugüne kadar farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımların bir kısmı aşağıda verilmiştir.
Kaynaştırma özel eğitime muhtaç bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla normal eğitim sınıflarında özel olarak eğitim ve öğrenime devam edilmesidir. Başka bir deyişle kaynaştırma öğrencilerinin sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi ilişkiler kurmasını sağlamaktır (Uğurlu, 1993). Bu tanımda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları birlikte olmasının, onların sosyal ve psikolojik açıdan katkıda bulunacağı üzerine vurgu yapıldığı görülmektedir.
Kaynaştırma, özel gereksinimli bireylerin engel tür ve derecesine ve kullanılacak materyallerin kullanılabilirliğine bağlı olmak suretiyle, kendileri için en az kısıtlayıcı ortamda akranları ile birlikte aynı eğitim ortamlarında eşit eğitim olanakları tanınarak aldığı eğitim şeklinde tanımlanır (Dönmez ve diğ.,1998:25).
1997 yılında yayımlanan 573 sayılı kanun hükmünde kararnamede kaynaştırma özel eğitime muhtaç bireylerin normal akranlarıyla karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için ve öğretimin en iyi şekilde olması için hazırlanmış eğitim ortamlarıdır şeklinde tanımlanmaktadır.

İlgili Kaynaklarsingle.php