14
2.5.Uygun Personel ve Destek Servislerinin Olmayışı
Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli öğrencinin sadece normal gelişim gösteren akranlarıyla genel eğitim sınıfında eğitim alması olarak tanımlanmamaktadır. Kaynaştırma eğitimiyle birlikte özel eğitim destek eğitim hizmetlerinin kaynaştırma sınıfındaki herkese uygulanması gerekmektedir. Kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşması içinde özel eğitim destek eğitim hizmetlerinin sağlanması koşuluyla kaynaştırma eğitimi başarıya ulaşacaktır. Bu koşullar sağlanmadığı sürece kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşması mümkün değildir. Ancak ülkemizde genel eğitim okullarında özel gereksinimli öğrencinin belirlenmesinde, tanılama ve değerlendirilmesinde gerektiğinde öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında eğitim ve öğretimin uyarlanması, planlanmasında ve uygulanmasında yardım edecek özel eğitim destek hizmetleri bulunmamaktır. Bu durum ülkemizdeki kaynaştırma eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir (Sucuoğlu, Kargın, 2006).
2.6.Genel ve Özel Eğitimin Farklı Algılanışı
Temelde genle ve özel eğitim arasında, eğitim programının planlanması ve uygulanması arasında büyük farklılıklar olmamasına rağmen genel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerin, mesleki eğitimleri sırasında özel eğitime ilişkin yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmadan mezun olmaktadırlar. Kaynaştırma eğitimi hem yasal düzeyde hem de uygulama düzeyinde kabul edilmesine rağmen ülkemizde öğretmen yetiştiren programların içeriklerine bakıldığında, özel eğitime ve kaynaştırma eğitimine ilişkin derslerin bulunmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle genel eğitim sınıfı öğretmeni uygulamada sıkıntı yaşamakta sınıfındaki engelli öğrenciye yardımcı olmada güçlükler yaşamaktadır. Yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için sadece hizmet içi eğitim programlarıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Kaynaştırma eğitimi uygulamalarında yaşanan bu sıkıntıyı aşmak için öğretmenlerin engelli bireylerin eğitimine yönelik kuramsal ve uygulamalı olarak dersler alması gerekmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre genel eğitim sınıflarında görev24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Web destekli fen bilgisi öğretiminin kaynaştırma eğitimindeki ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin performans düzeyi ve akademik başarılarına etkisi - Sayfa 99
73 Aynı şekilde sınıfların kalabalık olması, sınıfta farklı engellere sahip birden fazla öğrencinin bulunması durumlarında da, öğretmenin engelli çocukla ilgilenebilmesi güç olmaktadır. 3.20.5. Genel ve özel eğitimin farklı algılanışı Genel ve özel eğitim arasında temelde, eğitim programını planlama ve uygulama bakımından büyük farklılıklar olmamasına karşın, genel eğitim okullarında görev alac...
Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan ilköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması - Sayfa 53
Ancak tüm bunlarla birlikte, öğretmenin öncelikle kendisinin öğrenmeye ve yardım almaya istekli olması gerekmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim sorumluluğunu üstlenmek istemeyen bir öğretmenin, bu öğrenciler hakkında bilgi toplaması, gerekli durumlarda kaynak kişilere başvurması, her gün sınırlı da olsa zaman ayırmaya çalışması olası görülmemektedir (http://cemvardarci123.blogcu.com/71...
Kaynaştırma ortamlarında öğrenim gören 9. sınıf total görme engelli öğrencilere harita bilgisinin öğretimi - Sayfa 36
24 çıkarıcı, fiziksel düzenlemeleri yapılmış, gerekli eğitim personeli ve eğitim materyalinin bir program çerçevesinde bulunduğu ortam olması gerekmektedir (Lewis ve Doorlag, 1997). Tüm özel gereksinimli öğrencilerin gereksinmeleri dikkate alındığında, çoğu özel gereksinimli öğrenciler ve görme engelliler için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kaynaştırmadır. Kaynaştırma ortamında özel eğitime ger...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğrenci
kaynaştırma
özel
gereksinimli
öğretmen
uygulama


24. SAYFA ICERIGI

14
2.5.Uygun Personel ve Destek Servislerinin Olmayışı
Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli öğrencinin sadece normal gelişim gösteren akranlarıyla genel eğitim sınıfında eğitim alması olarak tanımlanmamaktadır. Kaynaştırma eğitimiyle birlikte özel eğitim destek eğitim hizmetlerinin kaynaştırma sınıfındaki herkese uygulanması gerekmektedir. Kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşması içinde özel eğitim destek eğitim hizmetlerinin sağlanması koşuluyla kaynaştırma eğitimi başarıya ulaşacaktır. Bu koşullar sağlanmadığı sürece kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşması mümkün değildir. Ancak ülkemizde genel eğitim okullarında özel gereksinimli öğrencinin belirlenmesinde, tanılama ve değerlendirilmesinde gerektiğinde öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında eğitim ve öğretimin uyarlanması, planlanmasında ve uygulanmasında yardım edecek özel eğitim destek hizmetleri bulunmamaktır. Bu durum ülkemizdeki kaynaştırma eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir (Sucuoğlu, Kargın, 2006).
2.6.Genel ve Özel Eğitimin Farklı Algılanışı
Temelde genle ve özel eğitim arasında, eğitim programının planlanması ve uygulanması arasında büyük farklılıklar olmamasına rağmen genel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerin, mesleki eğitimleri sırasında özel eğitime ilişkin yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmadan mezun olmaktadırlar. Kaynaştırma eğitimi hem yasal düzeyde hem de uygulama düzeyinde kabul edilmesine rağmen ülkemizde öğretmen yetiştiren programların içeriklerine bakıldığında, özel eğitime ve kaynaştırma eğitimine ilişkin derslerin bulunmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle genel eğitim sınıfı öğretmeni uygulamada sıkıntı yaşamakta sınıfındaki engelli öğrenciye yardımcı olmada güçlükler yaşamaktadır. Yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için sadece hizmet içi eğitim programlarıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Kaynaştırma eğitimi uygulamalarında yaşanan bu sıkıntıyı aşmak için öğretmenlerin engelli bireylerin eğitimine yönelik kuramsal ve uygulamalı olarak dersler alması gerekmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre genel eğitim sınıflarında görev

İlgili Kaynaklarsingle.php