27
Bazı çocuklar sadece temel becerileri öğrenirken ve bu beceriler sayesinde hayatları anlam kazanırken yani gereksinimlerini bu öğrenmiş olduğu temel beceriler sayesinde karşılarken, bazı çocuklar daha ileri düzeyde işlevsel beceri gerektiren becerilere gereksinim duymaktadırlar. Her çocuğun öğrenmesi gereken becerilerin bir kısmını işlevsel akademik beceriler oluşturmaktadır. İşlevsel akademik beceriler her bir bireyin özelliği göz önüne alınarak farklı düzeylerde ve uyarlanmış biçimde ele alınan beceriler olup yaşamsal etkinliklerini yerine getirirken hayatı boyunca kullanabileceği beceriler olmalıdır (Browder veSnell, 2000 akt: Sucuoğlu, B., Özokçu, O.2005).
Bir öğrenci için gerekli olan işlevsel akademik beceriler öncelikle çocuğun birinci dereceden ihtiyaçlarını gerektiren becerilerinin yanında gelecekteki gereksinimleri ve temel aritmetik, okuma yazma, zaman, para ve sayı sayma gibi beceriler göz önüne alınarak bu becerilerin öncelik sırası belirlenebilir. Öğretilmesine karar verilen becerilerin öğretilmesi için de öğrencinin var olan performans düzeyi, yaşadığı sosyal çevre ve çocuğun günlük ihtiyaçlarının bilinmesi önemlidir. Öğretilen akademik becerilerin öğrencilerin yaşamını bağımsız, kısmı olarak bağımsız veya yoğunlaştırılmış yardımla hayatlarını sürdürmelerini sağlayabilir. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma ortamlarında eğitim alan bireylerin akademik olarak başarılı olmaları için özel gereksinimli çocuklar kaynaştırma ortamına yerleştirildikleri zaman hem kendi özellikleri hem de fiziksel çevrenin yetersizliğinden dolayı engelli olmayan akranlarına göre daha çok akademik başarısızlıkla karşılaşabilirler. Mesela işitme ve görme engelli öğrenciler için ortam ve kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, araç gereç ve öğretimin uyarlanması gibi değişikliklerin yapılmaması engelli çocukların başarısızlıklarını artırmaktadır. Zihinsel engelli öğrenciler akranlarından daha yavaş ve öğrenmede zorluk yaşadıkları için özellikle akademik derslerde başarısız olmaktadırlar (Sucuoğlu, 2006).37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde kullanılan okuma-yazma yaklaşımları ve yöntemleri - Sayfa 91
83 durulduğu görülmektedir. Temel alanlar; işe/mesleğe hazırlık becerileri, toplumsal/bağımsız yaşam becerileri ve işlevsel akademik becerilerden oluşmaktadır. İşe yerleştirme modelleri ise, korumalı işe yerleştirme modeli, rekabetçi işe yerleştirme modeli ve destekli işe yerleştirme modelini kapsamaktadır. Bu üç temel alanı kapsayan bir müfredat programı aracılığıyla zihin engelli öğrencilerin ok...
Kaynaştırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin akranları ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi - Sayfa 28
17 sergileyebileceği kabul edilmektedir. Akranlarının elindekini kapma, itme gibi problem davranışlar, “oyuncağı almak” ya da “sırada yer kapmak” gibi isteklerine ulaşmayı kolaylaştırdığı için, bu çocuklara izin almak, sormak ya da beklemek gibi sosyal becerileri kullanmaktan daha kolay gelebilir (Gresham, 1997). 2. 6. 3. Akademik sorunlar: Sosyal beceri yetersizlikleri, akademik becerilerde baş...
İşitme engelli yüksekokul öğrencilerine bilgisayar yazılımı kullanımının öğretilmesi: Eylem araştırması - Sayfa 40
15 eğitim öğretmeninden ders alması da mümkündür (Batu, 2000; Batu ve Kırcaali-İftar, 2005; Kargın, 2004; Sart, Ala, Yazlık ve Yılmaz, 2004). Ülkemizde Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2006) göre kaynaştırma eğitiminde bireylerin akranları ile aynı ortamlarda eğitim almaları söz konusudur. Kaynaştırma ortamlarında eğitim hizmeti; bireyin özel durumuna, eğitim performansına ve öncelikli iht...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğrenciler
eğitim
öğrenci
öğrencilerin
ileri
olan


37. SAYFA ICERIGI

27
Bazı çocuklar sadece temel becerileri öğrenirken ve bu beceriler sayesinde hayatları anlam kazanırken yani gereksinimlerini bu öğrenmiş olduğu temel beceriler sayesinde karşılarken, bazı çocuklar daha ileri düzeyde işlevsel beceri gerektiren becerilere gereksinim duymaktadırlar. Her çocuğun öğrenmesi gereken becerilerin bir kısmını işlevsel akademik beceriler oluşturmaktadır. İşlevsel akademik beceriler her bir bireyin özelliği göz önüne alınarak farklı düzeylerde ve uyarlanmış biçimde ele alınan beceriler olup yaşamsal etkinliklerini yerine getirirken hayatı boyunca kullanabileceği beceriler olmalıdır (Browder veSnell, 2000 akt: Sucuoğlu, B., Özokçu, O.2005).
Bir öğrenci için gerekli olan işlevsel akademik beceriler öncelikle çocuğun birinci dereceden ihtiyaçlarını gerektiren becerilerinin yanında gelecekteki gereksinimleri ve temel aritmetik, okuma yazma, zaman, para ve sayı sayma gibi beceriler göz önüne alınarak bu becerilerin öncelik sırası belirlenebilir. Öğretilmesine karar verilen becerilerin öğretilmesi için de öğrencinin var olan performans düzeyi, yaşadığı sosyal çevre ve çocuğun günlük ihtiyaçlarının bilinmesi önemlidir. Öğretilen akademik becerilerin öğrencilerin yaşamını bağımsız, kısmı olarak bağımsız veya yoğunlaştırılmış yardımla hayatlarını sürdürmelerini sağlayabilir. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma ortamlarında eğitim alan bireylerin akademik olarak başarılı olmaları için özel gereksinimli çocuklar kaynaştırma ortamına yerleştirildikleri zaman hem kendi özellikleri hem de fiziksel çevrenin yetersizliğinden dolayı engelli olmayan akranlarına göre daha çok akademik başarısızlıkla karşılaşabilirler. Mesela işitme ve görme engelli öğrenciler için ortam ve kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, araç gereç ve öğretimin uyarlanması gibi değişikliklerin yapılmaması engelli çocukların başarısızlıklarını artırmaktadır. Zihinsel engelli öğrenciler akranlarından daha yavaş ve öğrenmede zorluk yaşadıkları için özellikle akademik derslerde başarısız olmaktadırlar (Sucuoğlu, 2006).

İlgili Kaynaklarsingle.php