iv
ÖNSÖZ
Dünyada ve ülkemizde özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine yönelik bakış açısının her geçen gün daha olumlu hale geldiği gözlenmektedir. Şüphesiz bu durum üzerinde yapılan yasal düzenlemeler ve eğitim hizmeti veren kurum ve eğitimcilerin sayısının artmış olmasının, bunun sonucu da özel eğitim hizmeti alan öğrenci sayısının artmış olmasının büyük bir önemi vardır. Özel eğitim gerektiren bireylerin kendi akranları ile birlikte aynı okulda, aynı sınıfta eğitim alıyor olmasının da önemli katkısı bulunmaktadır. Ancak uygulamada herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etmek de mümkün değildir. Araştırma alandaki sorunların öğretmen ve ailelerin bakış açısı ile belirlenmesine yöneliktir.
Araştırmanın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİye, bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan SARIya, Öğr. Gör. Dr. Yahya ÇIKILIya, Öğr. Gör. Dr. Bülent DİLMAÇa, Yrd. Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLUna teşekkür eder saygılarımı sunarım. Ayrıca çalışmalarım sırasında destek veren Arş. Gör. Zehra ATBAŞIna, Arş. Gör. A. Emel SARDOHANa teşekkür ederim. Araştırma yapılması sırasında görüşmeye onay veren Kilis il Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, görüşmeyi kabul eden ilköğretim okulu öğretmenlerine ve çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden ailelere, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim yöneticilerine ayrıca teşekkür ederim.4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği - Sayfa 6
ii Çalışmayı maddi olarak destekleyen Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğüne, çalışmanın yürütülmesine onay veren Konya Milli Eğitim Müdürlüğüne, çalışmanın yürütülmesine imkan veren Konya Şeker İlköğretim Okulu Yöneticileri ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, hazırlanan programı inceleyerek eleştiri ve öneriler getiren Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK, Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI ...
Beş yıllık temel eğitim yapılarının sekiz yıllık temel eğitim sistemine fiziksel adaptasyonunun değerlendirilmesi - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Tezimin yüriitülınesi esnasında değerli görüşleri ile çalışmalarıma yön veren tez danışmanım Sayın Yrd. Doç Dr. Mine ULUSOY'a, her 7a!Dan yol gösteren ve bilgilerini esirgemeyen Değerli Hocam Sayın Prof. Dr. Kerim ÇINAR'a, 7a!Dan1anndan çaldığım Öğr. Gör. Dr. Dicle AYDIN ve Arş. Gör. S. Zerrin KORKMAZ'a şükranlarımı sunarım. Çalışmam süresince bana yardımcı olan diğer bölüm hocalarıma da ...
George Frideric Handel'in re majör ve sol minör keman sonatlarının form analizi ve icra tekniklerinin incelenmesi - Sayfa 6
iv TEŞEKKÜR Araştırma süresince deneyimleri, fikirleri, önerileri ve sabrıyla sürekli yanımda olan değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Gülay KARŞICI’ya, lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca deneyiminden ve birikiminden sürekli faydalandığım keman sanatçısı Öğr. Gör. Cavid ASADOV’a, eğitimim boyunca müziğe bakış açımı değiştiren ve geliştiren eserlerin form analizlerini yapmamda yardımını esirge...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

veren
eder
eğitim
araştırma
teşekkür
ederim


4. SAYFA ICERIGI

iv
ÖNSÖZ
Dünyada ve ülkemizde özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine yönelik bakış açısının her geçen gün daha olumlu hale geldiği gözlenmektedir. Şüphesiz bu durum üzerinde yapılan yasal düzenlemeler ve eğitim hizmeti veren kurum ve eğitimcilerin sayısının artmış olmasının, bunun sonucu da özel eğitim hizmeti alan öğrenci sayısının artmış olmasının büyük bir önemi vardır. Özel eğitim gerektiren bireylerin kendi akranları ile birlikte aynı okulda, aynı sınıfta eğitim alıyor olmasının da önemli katkısı bulunmaktadır. Ancak uygulamada herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etmek de mümkün değildir. Araştırma alandaki sorunların öğretmen ve ailelerin bakış açısı ile belirlenmesine yöneliktir.
Araştırmanın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİye, bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan SARIya, Öğr. Gör. Dr. Yahya ÇIKILIya, Öğr. Gör. Dr. Bülent DİLMAÇa, Yrd. Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLUna teşekkür eder saygılarımı sunarım. Ayrıca çalışmalarım sırasında destek veren Arş. Gör. Zehra ATBAŞIna, Arş. Gör. A. Emel SARDOHANa teşekkür ederim. Araştırma yapılması sırasında görüşmeye onay veren Kilis il Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, görüşmeyi kabul eden ilköğretim okulu öğretmenlerine ve çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden ailelere, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim yöneticilerine ayrıca teşekkür ederim.

İlgili Kaynaklarsingle.php