32
3.3.Veri toplama araçları Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formundaki soruların hazırlanması sürecinde, önce araştırmanın amacı belirlenmiş ve amaca uygun literatür taraması yapılmıştır. Yapılan bu tarama sonucunda araştırmanın amacına uygun sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular sınıfında kaynaştırma eğitim veren 5 öğretmen ve çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden 5 aileye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen sonuçlar ve sorular konusunda alanda uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Yapılan değerlendirme ve uzman görüşleri çerçevesinde görüşme sorularına son şekli verilmiştir.
3.4.Verilerin toplanması
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde görüşmeye katılan öğretmen ve ailelerden randevu alınmış ve belirlenen randevu gün ve saatte görüşme yapılmıştır. Verilerin toplanma sürecinde görüşme sırasında cevapların ses kaydedici cihaza kayıt edileceği görüşmeye katılan kişilere önceden bildirilmiş ve kayıt edilmiştir.
3.5.Verilerin analizi
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve verilerin transkriptleri İçerik Analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen kavramlar ve temalar bir araya getirilip; cümle analizi yapılarak kodlanmıştır. Kodlanan bilgiler daha sonra içeriğe uygun olarak düzenlenerek bulgular kısmında kullanılmıştır.42. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri - Sayfa 22
10 Varlıer (2004, 21-46) niteliksel araştırma yöntemi ile yaptığı araştırmasında, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin okul öncesi eğitime katılmalarına yönelik görüş ve önerilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla verilerin toplanması, niteliksel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma amacı ile toplam 18 okuld...
- Sayfa 113
93 sorar ve mülakat sırasında yeni sorular sorma gereği ortaya çıkarsa, ki çıkması beklenir, onları sorar ve kaydeder(Erdoğan, 2003, s:190). Görüşme iki temel amaç gütmektedir. Kaynak kişiyi tam ve doğru cevap verme konusunda güdülemek ve onun sosyal isteklilik, uyum gibi kaynaklardan gelen yanlılıklarını bertaraf etmektir (Doğanay, 2005). Bu araştırma çerçevesinde öğretmenlerin görüşlerini öğre...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

veri
yapılan
kayıt
görüşme
yarı
formu


42. SAYFA ICERIGI

32
3.3.Veri toplama araçları Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formundaki soruların hazırlanması sürecinde, önce araştırmanın amacı belirlenmiş ve amaca uygun literatür taraması yapılmıştır. Yapılan bu tarama sonucunda araştırmanın amacına uygun sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular sınıfında kaynaştırma eğitim veren 5 öğretmen ve çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden 5 aileye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen sonuçlar ve sorular konusunda alanda uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Yapılan değerlendirme ve uzman görüşleri çerçevesinde görüşme sorularına son şekli verilmiştir.
3.4.Verilerin toplanması
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde görüşmeye katılan öğretmen ve ailelerden randevu alınmış ve belirlenen randevu gün ve saatte görüşme yapılmıştır. Verilerin toplanma sürecinde görüşme sırasında cevapların ses kaydedici cihaza kayıt edileceği görüşmeye katılan kişilere önceden bildirilmiş ve kayıt edilmiştir.
3.5.Verilerin analizi
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve verilerin transkriptleri İçerik Analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen kavramlar ve temalar bir araya getirilip; cümle analizi yapılarak kodlanmıştır. Kodlanan bilgiler daha sonra içeriğe uygun olarak düzenlenerek bulgular kısmında kullanılmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php