47
değerlendirme yaptıklarını, %7si ise kullandıkları program ve hazırladıkları plana göre değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak görüşme sırasında öğrencilerin kendi başarılarından kast ettikleri değerlendirme yaklaşımının genellikle diğer öğrencileri sınav yaptıkları, bu öğrencileri sınav yapmadıkları şeklindedir. Özel eğitim gerektiren çocukların kaynaştırma eğitimi sırasında öncelikle performans düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirmenin de bu performans düzeyine göre yapılması gerekmektedir (Özyürek, 2009).
5.5. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrenciler İçin Plan Hazırlayıp Hazırlamadıklarına İlişkin Görüşleri.
Öğretmenlerin %23ü kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenci için plan hazırladığını, %77si ise öğrenciler için plan hazırlamadığını belirtmiştir. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanması gerekmektedir. Bu planlarda öğrenciler için amaçlarda, içerikte, ölçme araçlarında düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin plan hazırlama konusunda bilgilendirilmeleri ve rehber öğretmenlerin sayısının artırılarak bu alanda hizmet verebilecek düzeye getirilmeleri gerektiğini, BEP geliştirme birimlerinin kurulması gerektiği ve yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (Özyürek, 2009; Sucuoğlu ve Kargın, 2006; Batu ve Kırcaali-İftar, 2005; Çuhadar,2006).
5.6. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerini Sınıf İçi Etkinliklere Katılımı Sağalamaya Yönelik Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı ile ilgili öğretmenlerin %55ü kendilerinin desteği doğrultusunda akademik etkinliklere katıldıklarını, %45sı yine kendi destekleri ile öğrencilerin sosyal etkinliklere katıldıklarını belirtmişlerdir. Bizim bulgumuzu destekler nitelikte bir araştırma bulgusu da Ciechalski ve Schmidt, 1995:akt Sucuoğlu, Özokçu (2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulusuna göre, öğretmenler, genellikle kaynaştırmaya devam eden öğrencilerin kendi kendilerine akademik veya sosyal57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaynaştırma
eğitim
özel
sınıf
öğrencilerin
eden


57. SAYFA ICERIGI

47
değerlendirme yaptıklarını, %7si ise kullandıkları program ve hazırladıkları plana göre değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak görüşme sırasında öğrencilerin kendi başarılarından kast ettikleri değerlendirme yaklaşımının genellikle diğer öğrencileri sınav yaptıkları, bu öğrencileri sınav yapmadıkları şeklindedir. Özel eğitim gerektiren çocukların kaynaştırma eğitimi sırasında öncelikle performans düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirmenin de bu performans düzeyine göre yapılması gerekmektedir (Özyürek, 2009).
5.5. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrenciler İçin Plan Hazırlayıp Hazırlamadıklarına İlişkin Görüşleri.
Öğretmenlerin %23ü kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenci için plan hazırladığını, %77si ise öğrenciler için plan hazırlamadığını belirtmiştir. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanması gerekmektedir. Bu planlarda öğrenciler için amaçlarda, içerikte, ölçme araçlarında düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin plan hazırlama konusunda bilgilendirilmeleri ve rehber öğretmenlerin sayısının artırılarak bu alanda hizmet verebilecek düzeye getirilmeleri gerektiğini, BEP geliştirme birimlerinin kurulması gerektiği ve yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (Özyürek, 2009; Sucuoğlu ve Kargın, 2006; Batu ve Kırcaali-İftar, 2005; Çuhadar,2006).
5.6. Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerini Sınıf İçi Etkinliklere Katılımı Sağalamaya Yönelik Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı ile ilgili öğretmenlerin %55ü kendilerinin desteği doğrultusunda akademik etkinliklere katıldıklarını, %45sı yine kendi destekleri ile öğrencilerin sosyal etkinliklere katıldıklarını belirtmişlerdir. Bizim bulgumuzu destekler nitelikte bir araştırma bulgusu da Ciechalski ve Schmidt, 1995:akt Sucuoğlu, Özokçu (2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulusuna göre, öğretmenler, genellikle kaynaştırmaya devam eden öğrencilerin kendi kendilerine akademik veya sosyal

İlgili Kaynaklarsingle.php