50
ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermedikleri gözlenmiştir. Yapılan araştırmalarda engelli öğrencilerin akademik beceri gerektiren derslerde öğretmenlerin farklı yöntem ve tekniklerden yararlanması gerektiği deneyimlerden yaralanarak farklı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun çalışmaların yapılması bunun yanında aileleri eğitime katarak aile eğitimine de önem verilmesi gereğini ve eğitime ayrılan bütenin artırılması gibi önerilerin sorunların hafiflemesine katkıda bulunacağını belirtmişlerdir (Başal ve Batu, 2002).
5.11. Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Akademik Başarılarının Arttırılması İçin Öğrencilerin Eğitim Alması Gereken Kurum Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması öğrencilerin eğitim alması gereken kurum ile ilgili öğretmenlerin %65sı kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerinin özel eğitim sınıfında ve özel eğitim alması gerektiğini, %35ü ise normal eğitime devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kaynaştırma eğitiminin en az kısıtlayıcı ortam olması nedeniyle eğitimin bütün alternatiflerini yerine getirmesi açısından önem taşıdığını, akademik, sosyal ve diğer yönlerden özel eğitim okullarında eğitim gören akranlarına göre daha başarılı olduklarını savunmuşlardır (Morce, 1996). Batu (1998) araştırmasında özel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencileri için sınıf öğretmenlerinden daha faydalı olacağını belirtmişlerdir.
5.12. Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerinin Sınıf İçi İletişim Ve Etkileşim Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerinin sınıf içi etkileşim ve iletişim becerilerine yönelik öğretmenlerin %60ı öğrencilerinin sınıf içinde uyumlu bir yapıya sahip olduklarını, %40ı öğrencilerinin sınıf içi uyum becerilerinde sorunlar yaşadığını, öğretmenlerin %76sı öğrencilerinin iletişim becerilerinin olduğunu iletişim kurmada herhangi bir problem yaşamadıklarını, öğretmenlerin %24ü ise öğrencilerinin iletişim becerilerinde sorunlar yaşadığını iletişim kurmada zorluklar60. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri - Sayfa 119
107 Ayrıca bu görüşleri savunan öğretmenlerin bir kısmı, kaynaştırmanın başarıyla uygulanmasında rol oynayan etmenlere aileleri ve Özel Eğitim Merkezlerini de dâhil etmişlerdir. Görüşmeler öğretmenlerin ailelerin kaynaştırmaya karşı olumlu tutum geliştirdikleri, bu eğitimde sabırlı ve özverili davrandıkları, kendi kaynaştırma çocuklarının eğitimine destek sağladıkları için ve bu öğrencilerin okul...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
sınıf
kaynaştırma
öğretmenlerin
eden
öğretmen


60. SAYFA ICERIGI

50
ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermedikleri gözlenmiştir. Yapılan araştırmalarda engelli öğrencilerin akademik beceri gerektiren derslerde öğretmenlerin farklı yöntem ve tekniklerden yararlanması gerektiği deneyimlerden yaralanarak farklı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun çalışmaların yapılması bunun yanında aileleri eğitime katarak aile eğitimine de önem verilmesi gereğini ve eğitime ayrılan bütenin artırılması gibi önerilerin sorunların hafiflemesine katkıda bulunacağını belirtmişlerdir (Başal ve Batu, 2002).
5.11. Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Akademik Başarılarının Arttırılması İçin Öğrencilerin Eğitim Alması Gereken Kurum Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması öğrencilerin eğitim alması gereken kurum ile ilgili öğretmenlerin %65sı kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerinin özel eğitim sınıfında ve özel eğitim alması gerektiğini, %35ü ise normal eğitime devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kaynaştırma eğitiminin en az kısıtlayıcı ortam olması nedeniyle eğitimin bütün alternatiflerini yerine getirmesi açısından önem taşıdığını, akademik, sosyal ve diğer yönlerden özel eğitim okullarında eğitim gören akranlarına göre daha başarılı olduklarını savunmuşlardır (Morce, 1996). Batu (1998) araştırmasında özel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencileri için sınıf öğretmenlerinden daha faydalı olacağını belirtmişlerdir.
5.12. Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerinin Sınıf İçi İletişim Ve Etkileşim Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerinin sınıf içi etkileşim ve iletişim becerilerine yönelik öğretmenlerin %60ı öğrencilerinin sınıf içinde uyumlu bir yapıya sahip olduklarını, %40ı öğrencilerinin sınıf içi uyum becerilerinde sorunlar yaşadığını, öğretmenlerin %76sı öğrencilerinin iletişim becerilerinin olduğunu iletişim kurmada herhangi bir problem yaşamadıklarını, öğretmenlerin %24ü ise öğrencilerinin iletişim becerilerinde sorunlar yaşadığını iletişim kurmada zorluklar

İlgili Kaynaklarsingle.php