51
çektiğini öğretmenlerin sınıf içi iletişim ve sınıf içi uyum becerileri konusunda yapılan etkinlikler açıkça belirtilmemiştir. İfade edici dilde problem yaşayan öğrencilerin gerçek nesneler ya da resimler kullanmaları sağlanarak bilgilerini ifade etmeleri kolaylaştırılmalı, sınıf ortamında bilgilerini diğer öğrencilerle paylaşmaları sağlanmalı, daha fazla zaman tanınmalı, alıcı dilde zorluklar yaşayan çocuklar için kavramlarla ilgili ön bir öğretim yapılmalı, kavramların ve sözcüklerin anlamını netleştirmek için somut ve görsel tasarımlardan yararlanılmalı, deneyimlerini paylaşmaları sağlanarak kavram bilgilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır (Sliva, 2004).
5.13. Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerinin Başarılı ve Başarısız Olduğu Derslerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerinin başarılı ve başarısız olduğu derslerine ilişkin öğretmenlerin % 10u öğrencilerinin matematik dersinde başarılı olduğunu, %90ı matematik dersinde başarısız olduğunu, %36sı öğrencilerinin Türkçe dersinde başarılı olduğunu, %64 öğrencilerinin Türkçe dersinde başarısız olduğunu %100 öğrencilerinin fen bilgisi ve teknoloji dersinde başarısız olduklarını, %80i öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde başarısız olduklarını %20 si öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine başarısız olduğunu, %73ü öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde başarısız olduğunu, %27si öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde başarılı olduğunu belirtmişlerdir. öğretmenlerin öğrencilerinin bilişsel ve akademik becerilerde başarısızlıklarını temel okuma, yazma, heceleme ve aritmetik beceriler orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için tercih edilen yaygın temel akademik becerilerdir ( Hallahan ve Kauffman, 1988; Hallahan, et al., 1985; Masropieri ve Scruugs, 1987).
Kaynaştırmanın başarısız olmasının büyük sebeplerinden birisi okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerin eksikliğidir. Eğer eksiklik orta düzeyde ise onlar potansiyel olarak genel eğitim sınıflarında düzeltilebilir. Eğer gerilik daha yüksek ya da ikinci seviyenin üzerinde gözüküyorsa özel eğitim sınıflarında düzeltmek daha uygundur ve uygun kaynaştırma stratejileri eksikliğin üstesinden gelmede kullanılabilir. Birçok durumda orta düzeyde zihin engelli öğrenciler bazı temel bilgi61. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim okulları ı. kademe 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin öğrencileriyle karşılaştıkları iletişim sorunları - Sayfa 127
yardımcı olabilmektedir. Sınıf dışında da öğretmenin öğrencileriyle kurduğu etkili iletişim onların arkadaşlarıyla ve çevresindeki insanlarla kurduğu iletişimin de etkili ve olumlu yönde olmasını sağlayabilmektedir. Öğretmenlerin iletişim becerisi eğitimi almasının öğrenciler üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan bir araştırmada, insan kaynakları uygulamaları arasında yapılan personel eğitimlerin...
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi - Sayfa 62
46 gramer bilgisi ile yazılı anlatım bozukluğu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Bağcı (2007), “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları ile Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora tezinde, şu çalışmaları yapmıştır: Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri evren olarak belirlenmiş, evreni temsil ettiği düşünülen 8 üniversiteden 570 öğ...

61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğrenciler
sınıf
öğretmen
öğrencilerin
eden
becerileri


61. SAYFA ICERIGI

51
çektiğini öğretmenlerin sınıf içi iletişim ve sınıf içi uyum becerileri konusunda yapılan etkinlikler açıkça belirtilmemiştir. İfade edici dilde problem yaşayan öğrencilerin gerçek nesneler ya da resimler kullanmaları sağlanarak bilgilerini ifade etmeleri kolaylaştırılmalı, sınıf ortamında bilgilerini diğer öğrencilerle paylaşmaları sağlanmalı, daha fazla zaman tanınmalı, alıcı dilde zorluklar yaşayan çocuklar için kavramlarla ilgili ön bir öğretim yapılmalı, kavramların ve sözcüklerin anlamını netleştirmek için somut ve görsel tasarımlardan yararlanılmalı, deneyimlerini paylaşmaları sağlanarak kavram bilgilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır (Sliva, 2004).
5.13. Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerinin Başarılı ve Başarısız Olduğu Derslerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerinin başarılı ve başarısız olduğu derslerine ilişkin öğretmenlerin % 10u öğrencilerinin matematik dersinde başarılı olduğunu, %90ı matematik dersinde başarısız olduğunu, %36sı öğrencilerinin Türkçe dersinde başarılı olduğunu, %64 öğrencilerinin Türkçe dersinde başarısız olduğunu %100 öğrencilerinin fen bilgisi ve teknoloji dersinde başarısız olduklarını, %80i öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde başarısız olduklarını %20 si öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine başarısız olduğunu, %73ü öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde başarısız olduğunu, %27si öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde başarılı olduğunu belirtmişlerdir. öğretmenlerin öğrencilerinin bilişsel ve akademik becerilerde başarısızlıklarını temel okuma, yazma, heceleme ve aritmetik beceriler orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için tercih edilen yaygın temel akademik becerilerdir ( Hallahan ve Kauffman, 1988; Hallahan, et al., 1985; Masropieri ve Scruugs, 1987).
Kaynaştırmanın başarısız olmasının büyük sebeplerinden birisi okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerin eksikliğidir. Eğer eksiklik orta düzeyde ise onlar potansiyel olarak genel eğitim sınıflarında düzeltilebilir. Eğer gerilik daha yüksek ya da ikinci seviyenin üzerinde gözüküyorsa özel eğitim sınıflarında düzeltmek daha uygundur ve uygun kaynaştırma stratejileri eksikliğin üstesinden gelmede kullanılabilir. Birçok durumda orta düzeyde zihin engelli öğrenciler bazı temel bilgi

İlgili Kaynaklarsingle.php