52
ve becerileri kazanma özelliğine sahiptir fakat kaynaştırma öğretmenlerinin sağlayabileceği ek uygulamalara ihtiyaç duyarlar. Anne babalar bu ek öğrenme zamanını kazanmak için çocuklarına yardım edebilirler (Mehran ve White, 1988; Turnbull ve Turnbull, 1982).
Eğer anne babalar öğretmenler gibi kullanılırsa onlar özel bir rehber tarafından desteklenmiş olacaktır. Örneğin öğretmenler zaman kazanmak için anne babayı cesaretlendirir ve öğretmen teşebbüsünde bulunarak öğrenci materyallerini tanıtırsa olumlu ve coşkulu bir zaman kazanır, gelişme ve çaba için öğrenciyi ödüllendirme öğretmenle günlük gelişimlerini kaydetme örneğin öğrenci okuma çalışması için ek zamana ihtiyaç duyarsa anne babalar her öğretim oturumu sonunda bir dakika içinde öğrencinin okuma oranı ve hata sayısını kaydedilebilir. Bu bilgiler öğretmene sunulduğu zaman onlar amacı gerçekleştirmek için özel öğretmene ihtiyaç olup olmadığını kararlaştırabilirler. Akranlar orta düzeyde zihin engelli öğrencilerin temel becerileri kazanmada etkili olduğunu göstermiştir (e. g., Osquthorpe ve Scruggs, 1986; Scruggs ve Richter, 1985); gerçekten orta düzeyde zihin engelli öğrenciler öğretmen olarak diğer orta düzeyde zihin engelli öğrencilerden etkilenebilir. Hem çapraz yaş durumu ve hem aynı yaş grubu özel öğretmen benzer yaş veya yetenekli olabilir. Tüm durumlarda özel eğitim dersi olan çocuklar özel ders aldığı beceri alanında sağlıklı gelişmeler gösterir. Bu muhtemelen orta düzeyde zihin engelli öğrencinin temel becerilerindeki gelişme olarak görülür. Ancak materyaller dikkatli seçilmeli dikkatli yapılandırılmalı dikkatli izlenmesi en azından doğrudan olmaması gerekir. Batu (1998) de yaptığı çalışmasında kaynaştırma öğrencilerinin matematik, fizik gibi sayılarla ilgili derslerde başarısız olduğunu ancak bu derslerin öğrencilerin düzeylerine uygun ve daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini, kaynaştırma öğrencilerinin okumaya yönelik derslerinde başarılı olduklarını belirtmişlerdir.62. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim genel eğitim sınıfı ile özel eğitim sınıfında öğrenim gören kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin incelenmesi - Sayfa 58
kaynaştırma eğitiminden, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinden memnun olduğunu belirtmelerine karşın, sosyal ilişkiler konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmeleri dikkat çekicidir. Sosyal destekleri de yine orta düzeyde olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin sosyal uyum düzeyleri üzerinde en fazla etki eden etmenler ise, engelli olduklarını fark ettikleri yaş, kaynaştırma eğitimi almaya başla...
Kaynaştırma uygulanan bir ilköğretim sınıfındaki sosyal yeterlik özelliklerinin betimlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları - Sayfa 92
70 özellikleri dikkate alınmıştır. Demografik özellikler annelerin yaş ve eğitim durumları ile sınırlandırılmıştır. Annelerin yaşı 30- 55 arasında değişmektedir. Annelerin eğitim düzeyleri ise şöyledir; biri lise (Sermin’in annesi), biri ortaokul (Orhan’ın annesi), diğerleri ilkokul mezunudur. Özel gereksinimli öğrenci olan Musa’nın annesi ise okuryazar değildir ve bu annenin anadili Kürtçe’dir. ...
Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları ve kaynaştırma eğitimine bakış açıları - Sayfa 26
13 sağlamakta, benlik algılarında ve sosyal bilişlerinde artma ve farklı özellikteki insanlara yönelik korkularında azalma olmaktadır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Ailelere Yararları Kaynaştırma uygulamalarının en önemli destekleyicisi olan anne-babalara da önemli katkıları vardır. Anne-babalar, çocuklarının ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda daha sağlıklı bilgi edinir; çocuklarının kapasitel...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özel
eğitim
öğrenciler
öğrenci
öğretmen
engelli


62. SAYFA ICERIGI

52
ve becerileri kazanma özelliğine sahiptir fakat kaynaştırma öğretmenlerinin sağlayabileceği ek uygulamalara ihtiyaç duyarlar. Anne babalar bu ek öğrenme zamanını kazanmak için çocuklarına yardım edebilirler (Mehran ve White, 1988; Turnbull ve Turnbull, 1982).
Eğer anne babalar öğretmenler gibi kullanılırsa onlar özel bir rehber tarafından desteklenmiş olacaktır. Örneğin öğretmenler zaman kazanmak için anne babayı cesaretlendirir ve öğretmen teşebbüsünde bulunarak öğrenci materyallerini tanıtırsa olumlu ve coşkulu bir zaman kazanır, gelişme ve çaba için öğrenciyi ödüllendirme öğretmenle günlük gelişimlerini kaydetme örneğin öğrenci okuma çalışması için ek zamana ihtiyaç duyarsa anne babalar her öğretim oturumu sonunda bir dakika içinde öğrencinin okuma oranı ve hata sayısını kaydedilebilir. Bu bilgiler öğretmene sunulduğu zaman onlar amacı gerçekleştirmek için özel öğretmene ihtiyaç olup olmadığını kararlaştırabilirler. Akranlar orta düzeyde zihin engelli öğrencilerin temel becerileri kazanmada etkili olduğunu göstermiştir (e. g., Osquthorpe ve Scruggs, 1986; Scruggs ve Richter, 1985); gerçekten orta düzeyde zihin engelli öğrenciler öğretmen olarak diğer orta düzeyde zihin engelli öğrencilerden etkilenebilir. Hem çapraz yaş durumu ve hem aynı yaş grubu özel öğretmen benzer yaş veya yetenekli olabilir. Tüm durumlarda özel eğitim dersi olan çocuklar özel ders aldığı beceri alanında sağlıklı gelişmeler gösterir. Bu muhtemelen orta düzeyde zihin engelli öğrencinin temel becerilerindeki gelişme olarak görülür. Ancak materyaller dikkatli seçilmeli dikkatli yapılandırılmalı dikkatli izlenmesi en azından doğrudan olmaması gerekir. Batu (1998) de yaptığı çalışmasında kaynaştırma öğrencilerinin matematik, fizik gibi sayılarla ilgili derslerde başarısız olduğunu ancak bu derslerin öğrencilerin düzeylerine uygun ve daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini, kaynaştırma öğrencilerinin okumaya yönelik derslerinde başarılı olduklarını belirtmişlerdir.

İlgili Kaynaklarsingle.php