57
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu kaynaştırma eğitimi deneyimlerinin bir yıl ve daha az olduğunu, diğerleri ise iki yıl ve altı yıl arasında olduğunu belirtmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerin geneli kaynaştırma öğrencisini sınıfına kendi isteğiyle almadığını idare tarafından ya da tesadüfi olarak sınıfında bulunduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin çoğu kaynaştırma öğrencilerinin başarılarını öğrencilerinin kendi başarılarına göre değerlendirdiklerini ve öğretmenlerin az bir kısmı yaptıkları plan ve program doğrultusunda başarılarını değerlendirdikleri ve kendi başarılarından kastettikleri diğer öğrencileri sınav yaparken kaynaştırma öğrencilerini sınav yapmadıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencileri için plan hazırlamadıklarını hazırlayanların ise rehber öğretmenler ile beraber hazırladıklarını veya rehberlik araştırma merkezinden temin ettiklerini kendilerinin plan hazırlamadıklarını belirtmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerin öğrencilerinin kendiliğinden akademik ve sosyal etkinliklere katılmadıklarını kendileri öğrencileri destekleyerek derse ve sosyal etkinliklere öğrencileri kattıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını değerlendirirken uygun ölçme aracı hazırlamadıklarını hazırladığını söyleyenler ise kendilerinin hazırlamadığı ellerinde bulunan Beplerden yaralandıklarını belirtmişlerdir.
Sonuçlardan bir diğeri ise öğrencilerine ödev veren öğretmenlerin öğrencilerinin özelliklerine uygun ödev vermedikleri öğrencilerin normal müfredat programına uygun ödev yapamadıklarını ve sadece görsel ve yazmaya yönelik ödevler verdiklerini belirtmişlerdir.67. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğretmenlerin
öğrencilerin
öğrencileri
öğretmenler
kaynaştırma
öğrencilerini


67. SAYFA ICERIGI

57
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu kaynaştırma eğitimi deneyimlerinin bir yıl ve daha az olduğunu, diğerleri ise iki yıl ve altı yıl arasında olduğunu belirtmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerin geneli kaynaştırma öğrencisini sınıfına kendi isteğiyle almadığını idare tarafından ya da tesadüfi olarak sınıfında bulunduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin çoğu kaynaştırma öğrencilerinin başarılarını öğrencilerinin kendi başarılarına göre değerlendirdiklerini ve öğretmenlerin az bir kısmı yaptıkları plan ve program doğrultusunda başarılarını değerlendirdikleri ve kendi başarılarından kastettikleri diğer öğrencileri sınav yaparken kaynaştırma öğrencilerini sınav yapmadıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencileri için plan hazırlamadıklarını hazırlayanların ise rehber öğretmenler ile beraber hazırladıklarını veya rehberlik araştırma merkezinden temin ettiklerini kendilerinin plan hazırlamadıklarını belirtmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerin öğrencilerinin kendiliğinden akademik ve sosyal etkinliklere katılmadıklarını kendileri öğrencileri destekleyerek derse ve sosyal etkinliklere öğrencileri kattıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını değerlendirirken uygun ölçme aracı hazırlamadıklarını hazırladığını söyleyenler ise kendilerinin hazırlamadığı ellerinde bulunan Beplerden yaralandıklarını belirtmişlerdir.
Sonuçlardan bir diğeri ise öğrencilerine ödev veren öğretmenlerin öğrencilerinin özelliklerine uygun ödev vermedikleri öğrencilerin normal müfredat programına uygun ödev yapamadıklarını ve sadece görsel ve yazmaya yönelik ödevler verdiklerini belirtmişlerdir.

İlgili Kaynaklarsingle.php