Kayseri il merkezinde lise öğrenimi gören gençlerin içecek tüketim alışkanlıkları ve vücut ağırlığıyla ilişkisi
7

Tablo 2.1. Adölesanlar için günlük olarak alınması tavsiye edilen enerji ve besin öğeleri miktarları (devamı)

Enerji ve Besin Öğeleri

Erkek

Kız

İyot (mcg)

150 150

Magnezyum (mg)

410 360

Selenyum (mcg)

55 55

C vitamini (mg)

75 75

Tiamin (mg)

1.2 1.0

Riboflavin (mg)

1.3 1.0

Niasin

16 14

B6 vitamini (mg) Folat (mcg)

1.3 1.2 400 400

B12 vitamini (mcg)

2.4 2.4

Protein için mevcut öneriler, adölesanın diyetinde toplam enerjinin %15-20sini oluşturmalıdır. Toplam yağ alımı toplam enerjinin %30undan fazla, %20sinden az olmamalıdır. Doymuş yağ asiti alımı, toplam enerjinin %10undan fazla olmamalıdır. Kolesterol alımı günlük 300 mg veya daha az olmalıdır. Adölesan döneminde alınan karbonhidrat düzeyinin toplam enerjinin %55-60ını geçmeyecek şekilde düzenlenmesi, geriye kalan miktarın ise protein ve yağlardan tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca diyetle alınan karbonhidratın ise mümkün olduğu kadar kompleks bileşiklerden gelmesi ve bu karbonhidrat alımının posa alımı ile desteklenmesi önemlidir. Posa içeren besinler diyetin önemli bir parçasıdır.
Adölesan döneminde vitamin gereksinimi de artmaktadır. Artan enerji ihtiyacı nedeniyle, karbonhidratlardan enerji eldesi için tiamin, riboflavin ve niasini daha fazla miktarlarda almak gerekir. Doku sentezinin artmasıyla B6 ve B12 vitaminlerine gereksinim artar. Folik asitin doğum anomalilerini önleyici rolüne dair artan bulgular ışığında, doğurganlık yaşındaki tüm adölesan kızların diyetten aldıkları folata ilave olarak 400 mcg/gün tamamlayıcı veya desteklenmiş besin alımları teşvik edilmelidir. Ayrıca, hızlı iskelet gelişimi için D vitamini ve yeni hücre gelişimi için de A, C ve E vitaminlerinin de arttırılması gerekir(18).16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kız meslek lisesi öğrencilerinin tükettikleri atıştırmalık besinlerin besin öğesi katkıları - Sayfa 136
viii EK 4: Türkiye İçin Önerilen Günlük Enerji ve Besin Öğeleri Alım Düzeyleri (Baysal, 2006) 14‐18 Yaş Grubu Kız Adölesanlarda Türkiye İçin Önerilen Günlük Enerji ve  Besin Ögeleri Alım Düzeyleri   Enerji (kkal)  Diyet Posası (g)  2260  Folik asit (mcg)  26  B12 vitamini (mcg)  400  2.4  A vitamini (RE mcg)  C vitamini (mg)  Tiamin (mg)  700  Kalsiyum (mg)  75  Demir (mg)  1,...
Ankara'da farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 14-15 yaş grup öğrencilerin beslenme durumu ve bunu etkileyen bazı faktörler üzerinde bir araştırma - Sayfa 34
için vitaminlerin besinlerle alınması zorunludur (lşıkııoluğu 1998). Adölesan.da. vitamin ve minerallerin büyük bir çoğunluğuna olan gereksiniınde art1Ş gözlenmektedir (Ress 1992). Adölesan erkekte niasin ve tiamin gereksinimi yine yaşla birlikte artmaktadır. Bu artan besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmı adölesan döneminden sonra dumıakta. hatta bazıları gerilemektedir. (Cenani 1987) Tiamin, nö...
Edinsel hipotiroidli ergenlerin beslenme durumlarının, antropometrik ölçümlerinin, kemik mineral yoğunluğunun ve bazı biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi - Sayfa 90
73 Tablo 4.12’de; 6 aylık takip sonucu çalışma grubunda bireylerin günlük enerji, diyet posası, kalsiyum, fosfor, demir, bakır, magnezyum, tiamin, riboflavin ve folat alımlarındaki artış istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Protein, karbonhidrat (g)(kontrol grubu hariç), karbonhidrat (%), yağ, çinko, mangan, selenyum, n-6 yağ asidi, C vitamini, niasin, B6 vitamini alımlarında 6 ay s...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vitamin
enerji
vitamini
riboflavin
günlük
sini


16. SAYFA ICERIGI

7

Tablo 2.1. Adölesanlar için günlük olarak alınması tavsiye edilen enerji ve besin öğeleri miktarları (devamı)

Enerji ve Besin Öğeleri

Erkek

Kız

İyot (mcg)

150 150

Magnezyum (mg)

410 360

Selenyum (mcg)

55 55

C vitamini (mg)

75 75

Tiamin (mg)

1.2 1.0

Riboflavin (mg)

1.3 1.0

Niasin

16 14

B6 vitamini (mg) Folat (mcg)

1.3 1.2 400 400

B12 vitamini (mcg)

2.4 2.4

Protein için mevcut öneriler, adölesanın diyetinde toplam enerjinin %15-20sini oluşturmalıdır. Toplam yağ alımı toplam enerjinin %30undan fazla, %20sinden az olmamalıdır. Doymuş yağ asiti alımı, toplam enerjinin %10undan fazla olmamalıdır. Kolesterol alımı günlük 300 mg veya daha az olmalıdır. Adölesan döneminde alınan karbonhidrat düzeyinin toplam enerjinin %55-60ını geçmeyecek şekilde düzenlenmesi, geriye kalan miktarın ise protein ve yağlardan tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca diyetle alınan karbonhidratın ise mümkün olduğu kadar kompleks bileşiklerden gelmesi ve bu karbonhidrat alımının posa alımı ile desteklenmesi önemlidir. Posa içeren besinler diyetin önemli bir parçasıdır.
Adölesan döneminde vitamin gereksinimi de artmaktadır. Artan enerji ihtiyacı nedeniyle, karbonhidratlardan enerji eldesi için tiamin, riboflavin ve niasini daha fazla miktarlarda almak gerekir. Doku sentezinin artmasıyla B6 ve B12 vitaminlerine gereksinim artar. Folik asitin doğum anomalilerini önleyici rolüne dair artan bulgular ışığında, doğurganlık yaşındaki tüm adölesan kızların diyetten aldıkları folata ilave olarak 400 mcg/gün tamamlayıcı veya desteklenmiş besin alımları teşvik edilmelidir. Ayrıca, hızlı iskelet gelişimi için D vitamini ve yeni hücre gelişimi için de A, C ve E vitaminlerinin de arttırılması gerekir(18).

İlgili Kaynaklarsingle.php