Kayseri şehri tehlikeli atık potansiyelinin araştırılması
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KAYSERİ ŞEHRİ TEHLİKELİ ATIK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezi Hazırlayan Müge ERBAY
Tezi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Merve OĞUZ
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Eylül 2009 KAYSERİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kayseri şer'iyye sicilleri'nde adı geçen yapılar - Sayfa 254
226 YAYLA, İsmail Hakkı, 63 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili, (H.1063-M.1652), (Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 2001. YAZICI, Ali, 42 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili, (H.1049-M.1640), (Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 1999. YEĞEN, Ali, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993. YILDIRIM, Abdurr...
Develi' deki Türk eserleri - Sayfa 14
2 (Everek) Cami-i Kebir’in tarihlendirilmesi şehrin göç etme tarihi hakkında bizlere kesin bilgiler vermesi açısından son derece önemlidir. Bu maksatla Develi merkez ve Yukarı Develi’deki abideleri konu alan bir yüksek lisans çalışması düzenlenmiştir. 1.3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Bu araştırmanın ilk aşamasını oluşturan yayın ve kaynak taramasında konumuza yönelik doğrudan yada dolaylı bütün yayınl...
Dini teşkilatların sosyolojisi: Kayseri müftülüğü örnek olayı üzerine bir din sosyolojisi incelemesi - Sayfa 366
351 Aytekin, Hakan; 91 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicilinin (1094/1683) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2006. Bulut, Mehmet; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yaygın Din Eğitimindeki Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1997. Caner, Songül; 138 Numaralı K...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

erciyes
üniversitesi
yüksek
enstitüsü
kayseri
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KAYSERİ ŞEHRİ TEHLİKELİ ATIK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezi Hazırlayan Müge ERBAY
Tezi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Merve OĞUZ
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Eylül 2009 KAYSERİ

İlgili Kaynaklarsingle.php