Kekik (Origanum minutiflorum) ve adaçayı (Sideritis stricta)’nın doku kültürü yoluyla çoğaltımı üzerinde araştırmalar


KEKIK (Origanum minutiflorum) VE ADAÇAYI (Sideritis stricta)NIN DOKU KÜLTÜRÜ YOLUYLA
ÇOGALTIMI ÜZERINDE ARASTIRMALAR
INVESTIGATION O N PROPAGATION OF OREGANO (Origanum minutiflorum) AND IRONWORT
(Sideritis stricta) THROUGH TISSUE CULTURE
DUDU ÖZKUM
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Egitim Ögretim ve Sinav Yönetmeliginin
BIYOLOJI Anabilim Dali Için Öngördügü DOKTORA TEZI
Olarak Hazirlanmistir.
20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 82
kültür örneği de tamamen güneş alan açık alanlarda yetiştirilmiştir. Serik’te yayılış gösteren doğal örnekler 50 m‘de ve yola yakın makilikler arasından, genellikle alçak güney yamaçlardan; Kemer’de yetişen doğal örnekler ise 184-400 m aralığından ve dağların güneye bakan dik yamaçlarından, Pinus brutia açıklıklarından toplanmıştır. Güneşlenme bakımından doğal ve kültür örneklerini karşılaştıracak...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
minutiflorum
sideritis
stricta
kültürü
doku


1. SAYFA ICERIGI

KEKIK (Origanum minutiflorum) VE ADAÇAYI (Sideritis stricta)NIN DOKU KÜLTÜRÜ YOLUYLA
ÇOGALTIMI ÜZERINDE ARASTIRMALAR
INVESTIGATION O N PROPAGATION OF OREGANO (Origanum minutiflorum) AND IRONWORT
(Sideritis stricta) THROUGH TISSUE CULTURE
DUDU ÖZKUM
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Egitim Ögretim ve Sinav Yönetmeliginin
BIYOLOJI Anabilim Dali Için Öngördügü DOKTORA TEZI
Olarak Hazirlanmistir.
2006

İlgili Kaynaklarsingle.php