Baser, K.H.C. 1993. Essential Oils of Anatolian Labiatae Acta Horticulture; 333: 217238.
Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E. 1993. Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum Species with Commercial Importance. J. Essent. Oil Res.5 (6) 619-623.
Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, J. Essent. Oil Res., 6 (1), 3136.
Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, J. Essent. Oil Res., 6 (1), 3136.
Baydar, H., Sağdıç, O., Özkan, G., Karadoğan, T. 2004. Antibacterial Activity and Composition of Essential Oils from Origanum, Thymbra and Satureja Species with Commercial Importance in Turkey. Food Control. 15: 169-172.
Baytop, T., Başer, K.H.C. 1995. On Essential Oils and Aromatic Waters Used As Medicine İn İstanbul Between 17th and 19th Centuries, K.H.C. Başer (ed.),Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, pp.67-79, AREP Publ., İstanbul, 15-19 Ekim.
Baytop, T. 1999. Türkiyede Bitkiler ile Tedavi (Geçmiste ve Bugün), 2. Baskı Nobel Kitapevi, İstanbul.
Beuchat, L.R., Golden, D.A. 1989. Antimicrobials occurring naturally in foods. Food Technol. 43, 134-142.
Birer, S. 1986. Yiyeceklerimizin İçinde Kullandığımız Baharatlar ve Özellikleri. Gıda Teknolojisi Dergisi 1:47-54.
Borcaklı, M. 1999. Gıda Üretiminde Antimikrobiyal Maddelerin Kullanımı ve Mikrobiyolojik Güvencenin Sağlanması. Dünya Gıda, Ekim 1999.
Boydağ, İ. 1996. Üç Origanum Türü; Origanum majorana L., Origanum minutiflorum O.Schwarz and P.H. Davis ve Origanum onites L. Uçucu Yağlarının Fraksiyonlu Distilasyonu . Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniv., Eskişehir, 133 s.
Branen, A. L., Davidson, P. M. 1983. Nisin And Other İnhibitory Substances From Lactic Acid Bacteria. In Antimicrobials in Foods edpp, New York, 327-352.
Bridson, E.Y. 1988. The Oxoid Manual 8th Edition. Oxoid Ltd., Hamshire, 215-216.
8496. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 100
87 30. Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M. (1992). Composition of the essential oil of Origanum sipyleum of Turkish origin. J Ess Oil Re, 4, 139-142. 31. Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G. (1993). Composition of the essential oil of Origanum majorana L. from Turkey. J Essent Oil Res, 5, 577 -579. 32. Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E. (1993). Composition of the esse...
Türkiye'de yetşişen origanum l. (labıatae) türlerinin gövde ve yaprak anatomisi - Sayfa 63
52 21. Başer, K.H.C. Tümen, G., Sezik, E. (1991). The essential oil of Origanum minutiflorum O. Schwarz and P.H. Davis. J Ess Oil Res, 3, 445-446. 22. Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M. (1992). Composition of the essential oil of Origanum sipyleum of Turkish origin. J Ess Oil Re, 4, 139-142. 23. Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G. (1993). Composition of the essential oil of Or...
Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. - Sayfa 72
Başer, K.H.C., Sezik, E., Tümen, G. and Özek, T. 1993. Composition of essential oils of Turkish Origanum species with commercial importance. Journal of Essential Oil Research, 5(6), 619-623. Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M. and Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, Journal of Essential Oil Research, 6 (1), 31-36. Başer, K.H.C. 2000. Anadolu...

96. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

essential
oils
essent
başer
özek
tümen


96. SAYFA ICERIGI

Baser, K.H.C. 1993. Essential Oils of Anatolian Labiatae Acta Horticulture; 333: 217238.
Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E. 1993. Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum Species with Commercial Importance. J. Essent. Oil Res.5 (6) 619-623.
Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, J. Essent. Oil Res., 6 (1), 3136.
Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, J. Essent. Oil Res., 6 (1), 3136.
Baydar, H., Sağdıç, O., Özkan, G., Karadoğan, T. 2004. Antibacterial Activity and Composition of Essential Oils from Origanum, Thymbra and Satureja Species with Commercial Importance in Turkey. Food Control. 15: 169-172.
Baytop, T., Başer, K.H.C. 1995. On Essential Oils and Aromatic Waters Used As Medicine İn İstanbul Between 17th and 19th Centuries, K.H.C. Başer (ed.),Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, pp.67-79, AREP Publ., İstanbul, 15-19 Ekim.
Baytop, T. 1999. Türkiyede Bitkiler ile Tedavi (Geçmiste ve Bugün), 2. Baskı Nobel Kitapevi, İstanbul.
Beuchat, L.R., Golden, D.A. 1989. Antimicrobials occurring naturally in foods. Food Technol. 43, 134-142.
Birer, S. 1986. Yiyeceklerimizin İçinde Kullandığımız Baharatlar ve Özellikleri. Gıda Teknolojisi Dergisi 1:47-54.
Borcaklı, M. 1999. Gıda Üretiminde Antimikrobiyal Maddelerin Kullanımı ve Mikrobiyolojik Güvencenin Sağlanması. Dünya Gıda, Ekim 1999.
Boydağ, İ. 1996. Üç Origanum Türü; Origanum majorana L., Origanum minutiflorum O.Schwarz and P.H. Davis ve Origanum onites L. Uçucu Yağlarının Fraksiyonlu Distilasyonu . Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniv., Eskişehir, 133 s.
Branen, A. L., Davidson, P. M. 1983. Nisin And Other İnhibitory Substances From Lactic Acid Bacteria. In Antimicrobials in Foods edpp, New York, 327-352.
Bridson, E.Y. 1988. The Oxoid Manual 8th Edition. Oxoid Ltd., Hamshire, 215-216.
84

İlgili Kaynaklarsingle.php