Kendi kendine dil öğrenme modeli ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans Tezi KENDİ KENDİNE DİL ÖGRENME MODELİ VE TÜRKÇENİN
YABANCI DİL OLARAK ÖGRETİMİ
Betül TARHAN
03717001
~4SL< t!J Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Aybars ERÖZDEN İstanbul, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deyim ve atasözlerinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı üzerine bir araştırma - Sayfa 258
243 KAYNAKÇA TEZLER BALCI, S. (1994) Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BARIN, E. (1992) Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Bir Metot Denemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BENHÜR, M.H. (2002) Türkçenin Yabancılara Öğretimi...
Türkçenin yabancılara öğretiminde ulaçların düzeylere göre incelenmesi - Sayfa 128
Korkmaz, Zeynep Türkiye Türkçesi Grameri TDK yayınları:827 2003 Anadolu’nun 60 yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi-Tarihçe Ankara Üniversitesi yay: 226 Ankara Üniversitesi Basımevi 2006 Tezler Benhür, M. Hadi “Türkiye Türkçesinde Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Eklerinin Fonksiyonları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Türkçenin Eğitimi ABD. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez...
Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükçe çalışması - Sayfa 1
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi BAŞLANGIÇ DÜZEYİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI Emrah ÖZCAN 03717008 Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN İstanbul, 2006 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
üniversitesi
yüksek
öğretimi
yabancı
türkçe


1. SAYFA ICERIGI

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans Tezi KENDİ KENDİNE DİL ÖGRENME MODELİ VE TÜRKÇENİN
YABANCI DİL OLARAK ÖGRETİMİ
Betül TARHAN
03717001
~4SL< t!J Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Aybars ERÖZDEN İstanbul, 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php