Kentleşmenin peyzaj üzerine etkilerinin İstanbul ili Büyükdere Caddesi ve yakın çevresi örneğinde incelenmesi


KENTLEŞMENİN PEYZAJ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İSTANBUL İLİ BÜYÜKDERE CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ
ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Sinan Ömer DEMİRTAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Peyzaj Yüksek Mimarlık Tezi Olarak Hazırlanmıştır
BARTIN Ocak 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

TÜRKİYE'DE PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE UYGULAMALARINDA NİTELİĞİN YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK BİR - Sayfa 9
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ........................................................................................................................ v İÇİNDEKİLER ........................................................................................................vii ÇİZELGE LİSTESİ .................................................................................................. ix ŞEKİL LİSTESİ ...
Peyzaj mimarlığı eğitiminde kalite yönetimi ve akreditasyon: Ülkesel bir model önerisi - Sayfa 218
konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı söylenebilir. Peyzaj mimarlığının eğitim alanları ve program çıktıları ile ülkemizdeki öğrenme çıktıları ve yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarına yönelik; gerek eğitimci, gerekse öğrencilerin bilgilendirilmesi sürecin hızlı ve doğru işlemesine katkıda bulunacaktır. Bu konuda PEMAT, PEMKON ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na önemli görevler düşmektedir...
Peyzaj mimarlığı eğitiminde kalite yönetimi ve akreditasyon: Ülkesel bir model önerisi - Sayfa 219
ve araştırma faaliyetleri için de önemli bir girdi teşkil etmektedir. Girdi ve çıktılar arasındaki ilişki peyzaj mimarlığı bölümlerindeki araştırma ve öğretim kalitesine doğrudan etki etmektedir. Araştırma ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde; iyi bir liderlik önderliğinde gerçekleştirilecek, paydaşlara, sonuçlara, sürekli iyileştirme ilkelerine odaklanmış, süreçlerle ve verilerle sağlanan bi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

peyzaj
mimarlığı
yüksek
mimarlık
tezi
dalında


1. SAYFA ICERIGI

KENTLEŞMENİN PEYZAJ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İSTANBUL İLİ BÜYÜKDERE CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ
ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Sinan Ömer DEMİRTAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Peyzaj Yüksek Mimarlık Tezi Olarak Hazırlanmıştır
BARTIN Ocak 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php