Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi
*İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ MAL
DEGERLEMESİ
T- /Ot) <:&,O' DOKTORA TEZİ Y. Müb. Mehmet ERTAŞ Anabilim Dalı : JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ Programı : JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ HAZİRAN 20001. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Şehir altı madenciliği ve tasman etkilerinin diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: Zonguldak metropolitan alanı örneği - Sayfa 157
ÖZGEÇMİŞ Hüseyin KEMALDERE 1979’da Zonguldak’da doğdu; ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı; Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1997 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’ne girdi; 2002’ de "iyi" derece ile mezun olduktan sonra aynı yıl ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisan...
Yükseklik eğrilerinin basitleştirilmesinde yeni bir yaklaşım - Sayfa 130
125 ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi Doğum yeri Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora Çalıştığı kurumlar 21.5.1970 Osmancık I ÇORUM 1981-1987 Osmancık Lisesi 1987-199 1 Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 1991-1994 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi Fotogrametri Müh. Anabilim Dalı 1994-1999 Yıldız Teknik Ü...
Coğrafi bölge sistemleri ile Trabzon ili kanser haritalarının üretimi - Sayfa 109
ÖZGEÇMİŞ 29.07.1981 tarihinde Rize/Çayeli ' nde doğdu. İlköğrenimini Trabzon İsmetpaşa İlköğretim Okulu , orta öğrenimini Cumhuriyet Ortaokulu ve lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997-2001 yılları arasında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2002 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodez i ve Fotogrametri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Eğ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fotogrametri
jeodezi
bilimleri
dalı
enstitüsü
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

*İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ MAL
DEGERLEMESİ
T- /Ot) <:&,O' DOKTORA TEZİ Y. Müb. Mehmet ERTAŞ Anabilim Dalı : JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ Programı : JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ HAZİRAN 2000

İlgili Kaynaklarsingle.php