Kentsel yaşam kalitesi değerlendirmesinde bulanık küme modeli: örnek alan: zeytinburnu ilçesiYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİNDE BULANIK KÜME MODELİ:
ÖRNEK ALAN: ZEYTİNBURNU İLÇESİ
Y. Mimar Olcay (GÖKAL) AYDEMİR
FBE Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ
Tez Savunma Tarihi : 19.03.2008 Tez Danışmanı : Prof.Dr. Betül ŞENGEZER (YTÜ) Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Güzin KONUK (MSÜ)
Doç.Dr. İclal DİNÇER (YTÜ) Prof.Dr. Aykut KARAMAN (MSÜ) Prof.Dr. Ayşenur ÖKTEN (YTÜ)
İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında planlama-koruma ilişkisi üzerine yeni bir sistem önerisi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Y.Şehir Plancısı Elif ÖRNEK ÖZDEN F.B.E.Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehir ve Bölge Planlama Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi: 13 Ocak 2005 Tez Danışmanı : Prof.Dr. Zekai GÖRGÜLÜ (YTÜ) ...
Arazi kulanımlarının ekolojik eşik analizi ile belirlenmesi Bartın örneğinde bir deneme - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAZİ KULLANIMLARININ EKOLOJİK EŞİK ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ BARTIN ÖRNEĞİNDE BİR DENEME Y.Mimar Selma ÇELİKYAY F.B.E Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 06 / Ekim /2005 : Prof. Dr. Semra ATABAY (YTÜ) : Prof. Dr. Zekiye YENEN (YTÜ) : P...
Ülkesel koşullara uygun sürdürülebilir yapım için stratejik yönetim modeli - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜLKESEL KOŞULLARA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIM İÇİN STRATEJİK YÖNETİM MODELİ DOKTORA TEZİ Y. Mim. Ercan HOŞKARA (502002155) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 18 Eylül 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 06 Şubat 2007 Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri Prof.Dr. Yıldız SEY (İTÜ) Prof.Dr. Hakkı ÖNEL (YTÜ) Prof.Dr. Mete TAPAN (İTÜ) Pr...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tezi
planlama
teknik
üniversitesi
doktora


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİNDE BULANIK KÜME MODELİ:
ÖRNEK ALAN: ZEYTİNBURNU İLÇESİ
Y. Mimar Olcay (GÖKAL) AYDEMİR
FBE Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ
Tez Savunma Tarihi : 19.03.2008 Tez Danışmanı : Prof.Dr. Betül ŞENGEZER (YTÜ) Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Güzin KONUK (MSÜ)
Doç.Dr. İclal DİNÇER (YTÜ) Prof.Dr. Aykut KARAMAN (MSÜ) Prof.Dr. Ayşenur ÖKTEN (YTÜ)
İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php