Kentte ve köyde yaşamakta olan 7-9 yaş çocuklarının bellek ve yönetici işlevlerinin karşılaştırılması

T. C. ULUDAG UNivERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTUSU PSiKOLOJi ANABiLiM DALI
KENTTE VE KOYDE YA~AMAKTA OLAN 7-9 YA~ c;ocUKLARININ BELLEK VE YONETiCi i~LEVLERiNiN ~ILA~TIRILMASI YVKsEK LiSANS TEZi
Dam~man
Doc;. Dr. Ayda TEKOK KILi<; Siileyman <;ELiK Bursa, 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kırım Tatar Türk ağızları (Akmescit, Bahçesaray, Güney kıyı bölgesi) (ses bilgisi) - Sayfa 17
÷! C 'C#; % #! C ' C : % ! C % C = ! ' C $! C % C = ! ' C % % Γ! C % C = ! ' C %! C % C = ! ' C % % ! C % C= !'C % &! C % C = ! ' C % Ξ! C ' C % Ζ! C 'C :% λ! C ! C ⊃! C ! C :% ! C2 C#; % ! C2 C '! C 2 C % ! C % C= !' #; % Ρ! C % C :% ! C# % C : % ! C 'C  (! C 'C :% ! C % C= !'C (! C % C...
Çam kese böceği, Thaumetopoea pityocampa (Dennis&Schiffer-Müller, 1775) ve Thaumetopoea wilkinsoni tams, 1924 (Lepıdopte-ra: Notodontidae), türlerinde ayrılma ve filocoğrafya Delimination and phylogeography of the pine processionary moth species, Thaumetopoea pityocampa (Dennis&Schiffermül-ler, 1775) and Thaumetopoea wilkinsoni tams, 1924 (Lepidoptera: - Sayfa 98
Çizelge 4.2 devam ediyor Hap_1 T.pityocampa_GU385921.1 Hap_2 Hap_3 Hap_4 Hap_5 Hap_6 Hap_7 Hap_8 Hap_9 Hap_10 Hap_11 Hap_12 Hap_13 Hap_14 Hap_15 Hap_16 Hap_17 Hap_18 Hap_19 Hap_20 Hap_21 Hap_22 Hap_23 Hap_24 Hap_25 T.wilkinsoni_EF185142.1 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| ACAGGAGTAGTAT...
Plexus Brachialis'in cerrahi anatomisi - Sayfa 17
Tablo-!: Plexus brachialis'in üst dallarının segmental dağılımları (Williams, 1995). Sinirler Mm. scaleni ve m. longus colli kaslanna giden sinirler Köklerden N.phrenicus'a giden dal Çıkanlar N.dorsalis scapulae N.thoracicus longus Trunkuslardan N.suprascapularis Çıkanlar N.subclavius Genel Dağılım c,,c,,c,,c, c, c, C,,C,,(C7) c,,c. c,,c, Görülebilen Değişik...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olan
uludag
siileyman
kıli<
tekok
ayda


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAG UNivERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTUSU PSiKOLOJi ANABiLiM DALI
KENTTE VE KOYDE YA~AMAKTA OLAN 7-9 YA~ c;ocUKLARININ BELLEK VE YONETiCi i~LEVLERiNiN ~ILA~TIRILMASI YVKsEK LiSANS TEZi
Dam~man
Doc;. Dr. Ayda TEKOK KILi<; Siileyman <;ELiK Bursa, 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php