Kılıflanmış sade ve baharatlı mozzarella peynirinin olgunlaşma süresinde değişimlerinin incelenmesi3.2.11. Baharat Analizleri
3.2.11.1. Protein Tayini
Mozzarella peynirlerinin üretiminde kullanılan baharat karışımlarından yakma tüpleri içerisine 1 mg duyarlılıkta 5 g numune tartılır. Tüp içerisine Kjeltab katalizör karışımı tabletlerinden (Merck) 2şer adet atılarak üzerine 12 ml derişik H2SO4 (% 94-96, d=1,84) ve çeker ocak altında 3 ml H2O2 köpük önleyici ilave edilir. Yakma tüpleri daha önceden 420 oCye ısıtılmış olan çeker ocak altındaki yakma düzeneğine yerleştirilir, köpürme duruncaya ve içerik tamamen berrak (mavi-yeşil renk) olana kadar yaklaşık 1 saat süre ile yakılır. Bir saat sonra tüpler yine çeker ocak altında yakma ünitesinden çıkartılarak oda sıcaklığına kadar 15 dakika süre ile soğutulur (Anonim 2007).
Oda sıcaklığına soğutulan kjeldahl tüp içeriğine yaklaşık 80 ml distile su yavaşça ilave edilir, üzerine % 40lı NaOH çözeltisinden 50 ml yine yavaş bir şekilde eklenir. Tüpler çalkalanmadan Kjeldahl distilasyon ünitesine yerleştirilir.Distilasyon ünitesinin çıkış ucuna bir erlenmayer yerleştirilir. Erlenmayer içerisine 30 ml borik asit ve indikatör karışımlarından (%95lik etil alkolde hazırlanmış % 0,1lik metil kırmızısı ve % 95lik etil alkolde hazırlanmış % 0,1lik brom kresol yeşili) oluşan receiver çözeltisi eklenir. Cihaz çalıştırılarak distilasyon işlemine başlanır, 4 dakika süre ile işleme devam edilir (Anonim 2007).
Distilasyon aşaması sonucunda erlenmayer içerisinde toplanan distilat, 0,1 N HCL çözeltisi ile titre edilir. Titrasyon işlemine içerik pembe-kavun içi renge dönüştüğünde son verilir (Anonim 2007).
80100. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Etmoid çatı konfigürasyonunda yaşa ve cinsiyete bağlı değişiklikler ile asimetrinin değerlendirilmesi - Sayfa 100
3.2.11. Baharat Analizleri 3.2.11.1. Protein Tayini Mozzarella peynirlerinin üretiminde kullanılan baharat karışımlarından yakma tüpleri içerisine 1 mg duyarlılıkta 5 g numune tartılır. Tüp içerisine Kjeltab katalizör karışımı tabletlerinden (Merck) 2’şer adet atılarak üzerine 12 ml derişik H2SO4 (% 94-96, d=1,84) ve çeker ocak altında 3 ml H2O2 köpük önleyici ilave edilir. Yakma tüpleri daha ön...
Etmoid çatı konfigürasyonunda yaşa ve cinsiyete bağlı değişiklikler ile asimetrinin değerlendirilmesi - Sayfa 77
Bunun için, lakodansimetrenin termometresinde okunan sütün sıcaklığı ile 15 °C arasındaki fark 0,2 faktörüyle çarpılır, süt 15 °C'nin üzerinde ise okunan L.D değerine eklenir. Aksi halde çıkarılarak sonuç hesaplanır (Anonim 1981). 3.2.4.6. Protein Tayini Analiz edilecek çiğ süt örnekleri 20 ± 2 oC’ye ısıtılır ve karıştırılır. Yakma tüpleri içerisine 1 mg duyarlılıkta 5 g numune tartılır. Tüp içe...

100. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

katalizör
ilave
cihaz
tüpler
asit
borik


100. SAYFA ICERIGI

3.2.11. Baharat Analizleri
3.2.11.1. Protein Tayini
Mozzarella peynirlerinin üretiminde kullanılan baharat karışımlarından yakma tüpleri içerisine 1 mg duyarlılıkta 5 g numune tartılır. Tüp içerisine Kjeltab katalizör karışımı tabletlerinden (Merck) 2şer adet atılarak üzerine 12 ml derişik H2SO4 (% 94-96, d=1,84) ve çeker ocak altında 3 ml H2O2 köpük önleyici ilave edilir. Yakma tüpleri daha önceden 420 oCye ısıtılmış olan çeker ocak altındaki yakma düzeneğine yerleştirilir, köpürme duruncaya ve içerik tamamen berrak (mavi-yeşil renk) olana kadar yaklaşık 1 saat süre ile yakılır. Bir saat sonra tüpler yine çeker ocak altında yakma ünitesinden çıkartılarak oda sıcaklığına kadar 15 dakika süre ile soğutulur (Anonim 2007).
Oda sıcaklığına soğutulan kjeldahl tüp içeriğine yaklaşık 80 ml distile su yavaşça ilave edilir, üzerine % 40lı NaOH çözeltisinden 50 ml yine yavaş bir şekilde eklenir. Tüpler çalkalanmadan Kjeldahl distilasyon ünitesine yerleştirilir.Distilasyon ünitesinin çıkış ucuna bir erlenmayer yerleştirilir. Erlenmayer içerisine 30 ml borik asit ve indikatör karışımlarından (%95lik etil alkolde hazırlanmış % 0,1lik metil kırmızısı ve % 95lik etil alkolde hazırlanmış % 0,1lik brom kresol yeşili) oluşan receiver çözeltisi eklenir. Cihaz çalıştırılarak distilasyon işlemine başlanır, 4 dakika süre ile işleme devam edilir (Anonim 2007).
Distilasyon aşaması sonucunda erlenmayer içerisinde toplanan distilat, 0,1 N HCL çözeltisi ile titre edilir. Titrasyon işlemine içerik pembe-kavun içi renge dönüştüğünde son verilir (Anonim 2007).
80

İlgili Kaynaklarsingle.php