Kilis yöresinde yaygın olarak yetişen S. libanotica subsp. linearis Labill., H. perforatum L.ve H. capitatum Choisy metanol ekstrelerinin antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri araştırılmıştır. Bu amaçla örneklerden elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal etkisi Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile E. coli ATCC-8739, S. aureus ATCC-6538, B. subtilis ATCC-14028, Pseudomonas aeruginosa ATCC-9027 bakteri suşları, Aspergillus niger ATCC-16404, Aspergillus parasiticus NRRL-2995, Alternaria alternata fungus suşları ve Candida albicans ATCC- 14028 maya suşu üzerinde test edilmiştir. Yapılan testlerin sonuçları bakteriyel ve fungal olmak üzere ayrı ayrı tablo oluşturularak verilmiştir. Buna göre;
3.1. E. coli ATCC-8739 bakteri suşu üzerine bitki ekstrelerinin antibakteriyel aktivitesi

10 l Metanol ekstraktı

50 l Metanol ekstraktı

Ekstrakte edilen bitkiler: (P) Pasif Örnek (Negatif kontrol)
Sideritis libanotica subsp. linearis Labill.(A)
Hypericum capitatum Choisy(B)
Hypericum perforatum L.(C)

1. Dilüsyon 10 l Ölçülen Zon çapı-mm
8 10

2. Dilüsyon 50 l Ölçülen Zon çapı-mm
6 9 11

Şekil 3.1. S. libanotica subsp. linearis Labill., H. perforatum L. ve H. capitatum Choisy bitkilerinin metanol ekstrelerinin disk difüzyon yöntemi ile E. coli ATCC-8739 bakteri suşu üzerinde antibakteriyel etkileri

2436. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


36. SAYFA ICERIGI

Kilis yöresinde yaygın olarak yetişen S. libanotica subsp. linearis Labill., H. perforatum L.ve H. capitatum Choisy metanol ekstrelerinin antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri araştırılmıştır. Bu amaçla örneklerden elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal etkisi Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile E. coli ATCC-8739, S. aureus ATCC-6538, B. subtilis ATCC-14028, Pseudomonas aeruginosa ATCC-9027 bakteri suşları, Aspergillus niger ATCC-16404, Aspergillus parasiticus NRRL-2995, Alternaria alternata fungus suşları ve Candida albicans ATCC- 14028 maya suşu üzerinde test edilmiştir. Yapılan testlerin sonuçları bakteriyel ve fungal olmak üzere ayrı ayrı tablo oluşturularak verilmiştir. Buna göre;
3.1. E. coli ATCC-8739 bakteri suşu üzerine bitki ekstrelerinin antibakteriyel aktivitesi

10 l Metanol ekstraktı

50 l Metanol ekstraktı

Ekstrakte edilen bitkiler: (P) Pasif Örnek (Negatif kontrol)
Sideritis libanotica subsp. linearis Labill.(A)
Hypericum capitatum Choisy(B)
Hypericum perforatum L.(C)

1. Dilüsyon 10 l Ölçülen Zon çapı-mm
8 10

2. Dilüsyon 50 l Ölçülen Zon çapı-mm
6 9 11

Şekil 3.1. S. libanotica subsp. linearis Labill., H. perforatum L. ve H. capitatum Choisy bitkilerinin metanol ekstrelerinin disk difüzyon yöntemi ile E. coli ATCC-8739 bakteri suşu üzerinde antibakteriyel etkileri

24

İlgili Kaynaklarsingle.php