Kinoksalin türevlerinin ve tiyokzanton içeren polistiren makrofoto başlatıcısı beraberinde nanokaplamaların hazırlanması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİNOKSALİN TÜREVLERİNİN VE TİYOKZANTON İÇEREN POLİSTİREN MAKROFOTOBAŞLATICISI
BERABERİNDE NANOKAPLAMALARIN HAZIRLANMASI
Kimyager Gamze ÖZBAY
FBE Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Meral AYDIN (YTÜ)
İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
üniversitesi
tezi
anabilim
teknik


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİNOKSALİN TÜREVLERİNİN VE TİYOKZANTON İÇEREN POLİSTİREN MAKROFOTOBAŞLATICISI
BERABERİNDE NANOKAPLAMALARIN HAZIRLANMASI
Kimyager Gamze ÖZBAY
FBE Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Meral AYDIN (YTÜ)
İSTANBUL, 2010single.php