Kırıkkale ili Erinaceus concolor (Martin, 1838) türünün SDS-PAGE ile kan serum proteinlerinin analizi (Mammalia:



























































KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
KIRIKKALE İLİ Erinaceus concolor (MARTIN, 1838) TÜRÜNÜN SDSPAGE İLE KAN SERUM PROTEİNLERİNİN ANALİZİ (MAMMALIA: INSECTIVORA)
DAMLA ATEŞ
OCAK 2010



1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 580
3.1.4.8. KIRIKKALE İLİ 3.1.4.8.1. Kırıkkale (Merkez) Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006)Yağış Karasallığı değerleri Tablo 292 de gösterilmiştir. Tablo 292: Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006)Yağış Karasallığı İstasyon Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kır...
İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 69
2.1.1.8. KIRIKKALE (Merkez) Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006) Yağış Etkinliği İndis Değerleri Tablo 19 da gösterilmiştir. Tablo 19: Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006) Yağış Etkinliği İndis Değerleri İstasyon Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkk...
İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 507
Tablo 345: Çankırı İli Merkez İstasyonu (1975-1990) ve (1991-2006) Yağış Yoğunluğu Ortalamaları İstasyon 1975 - 1990 Yağış Yoğunluğu Ortalaması 1991 - 2006 Yağış Yoğunluğu Ortalaması Çankırı 3,6 3,9 Çankırı ili Merkez istasyonu (1975-1990) ve (1991-2006) yağış yoğunluğu ortalaması, 1991 -2006 yılları arasını kapsayan 2. dönemde yükselmiştir. 3.1.2.1.4. Kırıkkale (Merkez) Kı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırıkkale
damla
ınsectıvora
mammalıa
analizi
proteinlerinin


1. SAYFA ICERIGI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
KIRIKKALE İLİ Erinaceus concolor (MARTIN, 1838) TÜRÜNÜN SDSPAGE İLE KAN SERUM PROTEİNLERİNİN ANALİZİ (MAMMALIA: INSECTIVORA)
DAMLA ATEŞ
OCAK 2010







single.php