Kırlma tokluğu ölçüm yöntemleri ile 3 farklı malzemenin incelenmesi

. KIRILMA TOKLUGU OLQUM YONTEI,,I.ER! !LE
3 FARKLI MALZEMEN!N !NCELENMESI
Bu c;al19ma u.U.Fen Bilimleri EnstitUsU Makina Mtihendisligi
Anabilim Dalina YUksek Lisans Tezi Olarak Sunulmu9tur.
Mak.Mith. Ergun Ate9
Balikesir, Agustos 19871. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

. KIRILMA TOKLUGU OLQUM YONTEI,,I.ER! !LE
3 FARKLI MALZEMEN!N !NCELENMESI
Bu c;al19ma u.U.Fen Bilimleri EnstitUsU Makina Mtihendisligi
Anabilim Dalina YUksek Lisans Tezi Olarak Sunulmu9tur.
Mak.Mith. Ergun Ate9
Balikesir, Agustos 1987

İlgili Kaynaklarsingle.php