T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
İKTİSAT BİLİM DALI
Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde
Değerlendirilmesi: Konya İli Hadim İlçesi Örneği
Arzu KAN
DOKTORA TEZİ
Danışman Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Konya20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gelir dağılımı ve yoksulluk ve Türkiye örneği (1994-2008) - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1994–2008) YÜKSEKLİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr.Zekeriya MIZIRAK Hazırlayan Hüseyin ÖZDAL KONYA–2009 ...
Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk ve yoksullukla mücadele politikaları - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Abdülkadir BULUŞ HAZIRLAYAN Nihal EROL KONYA - 2006 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
iktisat


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
İKTİSAT BİLİM DALI
Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde
Değerlendirilmesi: Konya İli Hadim İlçesi Örneği
Arzu KAN
DOKTORA TEZİ
Danışman Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Konya2012

İlgili Kaynaklar
single.php