T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

KISA DÖNEMDE KULLANILAN AĞIRLIK YELEKLİ ANTRENMANLARIN ANTROPOMETRİK VE
BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
HİMMET AVCI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı: DOÇ. DR. FATİH KILINÇ ISPARTA 2011

i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çandıraz Deresi Havzası'nın (Kütahya) fiziki coğrafya özellikleri - Sayfa 86
B. Tezler Aladağ, C.1996. Niğde İli Çamardıİlçesinin Fiziki Coğrafyası. Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi. Ataol, M.2000. Sedre ÇayıHavzasının Fiziki Coğrafyası. Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi. Aydınözü, D.2002. Küre DağlarıDoğu Kesiminin Bitki Coğrafyası. Osmangazi Ün. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi. Aylar, F.2006. Coğrafya Eğitiminde Alan Çalışmaları...
Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan yüksek lisans tezlerinin ve okutulan yüksek lisans derslerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi - Sayfa 41
3.2.4. Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı Müzik Öğretmenliği Bilim dallarında çalışılan 412 yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde çalışılmıştır. Aşağıdaki grafikte bu tezlerin bu üç enstitüye dağılımları gösterilmektedir. Çalışılan Tez Sayısı Grafik 17: Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı 400 300 200 158 100 0 Sosyal Bilimler 208 Fen B...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 604
591 Bayraktar, Zülfikar, (2003), Türkmen Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Bedir, Selma, (2000), Uygur Çöçekleri, (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Berki, Meltem, (2003), Hakkari Masalları Üzerine Bir Araştırma, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Birdal, Alika...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
lisans
yüksek
üniversitesi
enstitüsü
üzerine


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

KISA DÖNEMDE KULLANILAN AĞIRLIK YELEKLİ ANTRENMANLARIN ANTROPOMETRİK VE
BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
HİMMET AVCI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı: DOÇ. DR. FATİH KILINÇ ISPARTA 2011

i

İlgili Kaynaklarsingle.php