Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ekonomik etkileri ve Türkiye örneğiT.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
SEDANUR PAMUK 2501030041
DANIŞMAN: PROF.DR. ESFENDER KORKMAZ
İSTANBUL, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kültürel bağlamda kadın ve güzellik: Türkiye'de bir iktidar alanı olarak elitler üzerinden güzellik anlayışına ve bir tüketim nesnesine dönüşen kadın sorununa bakış - Sayfa 261
Görüşme Yapılan İl Görüşülen Kişinin Doğum Yeri Görüşülen Kişinin Doğum Tarihi Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu Görüşülen Kişinin Medeni Hali Görüşülen Kişinin Meslek Alanı Görüşülen Kişinin Yaşadığı Yer İstanbul Antakya İzmir Denizli İstanbul Malatya İstanbul Antalya İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Ankara İstanbul İstanbul İstanb...
Türk müziğinde Halil Karaduman ve Göksel Baktagir'in müzik ve kanun sazındaki eğilimleri ve yönelişleri - Sayfa 288
15Arahk 2003 istanbul 16 Arahk 2003 istanbul 18 Kas1m 2003 istanbul 22 Ekim 2003 istanbul 5 Nisan 2003 istanbul 1Mart2003 istanbul 1 Subat 2003 istanbul 11 Ocak2003 istanbul 26 Arahk 2003 istanbul 16 Kas1m 2003 istanbul 12 Ekim 2003 istanbul 25 Arahk 2003 25 Ekim 2003 17 Ekim 2003 24 May1s 2003 25 Nisan 2003 istanbul istanbul istanbul istanbul istanbul ...
Sermet Muhtar Alus'un romanlarında ve öykülerinde eski İstanbul - Sayfa 28
Easy PDF Copyright © 1998,2006 Visage Software This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details 530-531. , “Antika Talyan”, İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 1950, s. , “Antoine (Andre)”, İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 1950, s. 531. , “Antranik (Hakkak)”, İstanbul Ansikloped...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
türkiye
sosyal
yüksek
lisans
profdr


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
SEDANUR PAMUK 2501030041
DANIŞMAN: PROF.DR. ESFENDER KORKMAZ
İSTANBUL, 2006

İlgili Kaynaklar
single.php