İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KISMİ DOLDURULMUŞ DİKDÖRTGEN KESİTLİ RİJİT BİR TANKIN SERBEST SIVI YÜZEYİ DOĞAL FREKANSININ GALERKİN YÖNTEMİYLE HESABI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuzuli Ağrı AKÇAY
Anabilim Dalı : Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programı : Gemi İnşaatı Mühendisliği
HAZİRAN 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dünyada gemi bakım-onarım sektörü ve gemi bakım-onarımının ekonomik maliyetinin modellenmesi - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYADA GEMİ BAKIM-ONARIM SEKTÖRÜ ve GEMİ BAKIM-ONARIMININ EKONOMİK MALİYETİNİN MODELLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim TARİ (508101032) Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programı Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç.Dr. Barı...
Türkiye gemi inşa endüstrisi iş hacminin sürdürebilirlik koşullarının araştırılması - Sayfa 106
şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Uygulamalı eğitimlere ve stajlara önem verilmeli, seminer ve konferanslarla mühendis adayları sektöre daha iyi hazırlanmalıdır. [11-s45] Tablo. 11. Gemi Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar ve Kontenjanları Okullar Dalı Kontenjanlar İTÜ Gemi İnş. Ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Deniz Teknoloji Mühendisl...
Yat tasarımının AHP yöntemi ile değerlendirilmesi - Sayfa 118
118 ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi 10.04.1984 Doğum yeri İstanbul Lise 1999-2002 İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi Lisans 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fak. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü Yüksek Lisans 2007-2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Anabilim Dalı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Pro...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gemi
üniversitesi
bilimleri
mühendisliği
dalı
inşaatı


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KISMİ DOLDURULMUŞ DİKDÖRTGEN KESİTLİ RİJİT BİR TANKIN SERBEST SIVI YÜZEYİ DOĞAL FREKANSININ GALERKİN YÖNTEMİYLE HESABI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuzuli Ağrı AKÇAY
Anabilim Dalı : Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programı : Gemi İnşaatı Mühendisliği
HAZİRAN 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php